ARTIKLAR

2001

NYA VÅLDSRÖRELSER
 


Apropå de här demonstrationerna i Malmö och Göteborg i år visar Antifascistisk aktion, Reclaim the street och Attac att de sina rätta element det vill säga att deras manifestationer går ju ut på att skada så många människor så möjligt och förstöra så mycket egendom som möjligt för att få publicitet.
Attac har ju de senaste åren visat att de är en våldsorganisation genom de våldsamma demonstrationerna som de anordnar och genom bombattentat mot olika platser, särskilt i Frankrike.
Framträdande företrädare för franska Attac har  blivit dömda för dessa bombattentat så sent som förra året.
Attac är på samma sätt som IRA ,Hamas och ETA en terroristorganisation, så alla aktiva i Attac ska betraktas som terrorister.
Franska Attac vill ju genom våld skapa en ny socialistisk supermakt med Frankrike i centrum.

Om Attac skulle vilja göra något bra så kan de väl använda sin energi till att demonstrera mot och hjälpta till att revoltera mot de största utsugarna och rovdjuren i världen det väl säga Fidel Castro,Robert Mugabe, Lukasjenko .Moammar Khadaffi , ayatollerna i Iran och regeringarna i Kina,Nordkorea och Burma och inte mot EU,Världsbanken ,G8-gruppen eller andra sammanslutningar som försöker göra världen till en bättre plats.

Polisen gjorde ett bra jobb Malmö och Göteborg ,de enda skyldiga är de som anordnade och deltog i de våldsamma manifestationerna .
Alla som greps i Malmö och Göteborg har bara sig själva att skylla eftersom de var där.

2002

EMU

Att ha samma valuta som de på kontinenten är normalt för Sverige eftersom vi hade de under en lång period på medeltiden.

Sverige har bara haft kronan som valuta sedan 1873 då den vi fick den i och med valuta unionen med Danmark och Norge som förresten varade fram till 1924. Namnet på den Svenska valutan  kommer ju från Danmark.

Det är bra för Sverige att gå med i EMU eftersom  det blir lättare att handla genom en gemensam valuta och Sverige får större inflytande över räntepolitiken eftersom Sverige redan följer ECB;s beslut  som i sin tur fattar  beslut utifrån hur de amerikanska centralbankerna agerar.

Apropå folkomröstningen om EMU så behöver Sverige inte ny en folkomröstning om  EMU
eftersom det är bara slöseri med pengar på grund av att svenska folket redan
har sagt ja till EMU i en folkomröstning.
När svenska folket folkomröstade om EU medlemskap så ingick EMUfrågan i avtalet
och då sa folket ja och det innebar att Sverige automatiskt sa ja till
medlemskap i EMU och därför behöver vi ingen ny folkomröstning.
Övriga EU länder som har folkomröstat om EMU eller ännu inte är medlemmar har
antingen fått undantag från EU-fördrag eller om de blev medlemmar samtidigt som
Sverige fått undantag från sitt anslutningsavtal gällande EMU ,men något sådant
undantag har inte Sverige fått så Sverige måste så fort som vi uppfyller de
ekonomiska kraven gå med i EMU ,annars bryter Sverige mot anslutningsavtalet.

Generellt sett är riksdagsmännen bättre lämpade att fatta beslut i sådana här
frågor än svenska folket.

Den svenska riksdagens och därmed det svenska folkets makt och inflytande på
valuta och räntefrågor blir oförändrade med ett medlemskap i EMU eftersom
riksbanken är oberoende från riksdagen.
 

KRIGET MOT IRAK
 USA hotar egentligen inte Irak för att de vill ha kontroll över deras olja eller
se till att FN;s vapeninspektörer kommer dit utan de vill störta den irakiska
regimen och förstöra Iraks massförstörelsevapen, däremot har flera länder som
är emot ett Irakkrig intressen i Iraks oljeproduktion.
Allting tyder på att Irak försöker förhindra att FN hittar deras
massförstörelsevapen.
Det finns också en personlig anledning för George Bush att döda Saddam
Hussein,Saddam ligger ju bakom ett tidigare mordförsök mot dennes far förre
president Bush.
Saddam Hussein är också en av vår tids största krigsförbrytare och borde spärras
in för detta, han har låtit gasa ihjäl tusentals civila och oskyldiga irakier.
Alla som ogillar regimen avrättas.
De flygningar som USA och Storbritannien gör över Irak är där för att skydda
civilbefolkningens liv från dess egen regering.
Att den irakiska regimen är ointresserad av befolkningens säkerhet bevisas genom
att man under Gulfkriget placerade civilpersoner på militära anläggningar så det
för allmänheten och media skulle se ut som att väst hade attackerat civila
byggnader.
Orsaken till att Irak går med på inspektioner är att de vill att sanktionerna
ska bort så att regimen kan vidareutveckla sina massförstörelsevapen och inte
utav av hänsyn till sin befolkning .
Irak har mobil förvaring av massförstörelsevapen, bland annat har man
laboratorier med biologiska vapen i omärkta lastbilar som åker runt i Irak med
t.ex.. mjältbrandsbakterier.
Regimen flyttar allting innan inspektörerna kommer till de olika platserna för
att förhindra att de upptäcker några massförstörelsevapen.

Irak har egentligen bättre ekonomi nu än innan Gulfkriget,med det märks inte hos
folket eftersom inkomsterna i första hand går till krigsmakten och Saddam
Husseins familj .
Den irakiska regimen har visat flera gånger att de genom erövringskrig vill
skapa ett imperium och är därför ett hot mot fred och säkerhet i hela
Mellanöstern.
Irak stödjer också internationell terrorism genom att ha träningsläger för
internationella terrorister inne i Irak och ekonomiskt stöd till olika
terroristgrupper.
Företrädare för den irakiska säkerhetstjänster har träffat representanter för
al-Qaida och 11-septemberkaparnas ledare träffade Saddam Hussein innan
attentatet.

Att Saddam Hussein inte är älskad av sitt folk bevisas genom att han är tvungen
att ha flera dubbelgångare för sin egen säkerhets skull.

Alla som är för demokrati, internationell solidaritet och säkerhet och
världsfred borde ha stött USA;s krig mot Afghanistan och borde stödja dess
kommande krig mot Irak eftersom annars kommer Irak förr eller senare antingen ge
sina massförstörelsevapen till terrorister eller starta imperialistiska
erövringskrig mot sina grannländer. 

 

 

2003

SISTA SLAGET OM IRAK

 

De som har demonstrerat mot kriget mot Irak gör det inte för solidaritet
gentemot det irakiska folket utan för att de antingen i princip är emot alla
krig även om kriget är om att förhindra mer omfattande krig i framtiden eller
av ren okunskap om vad det handlar om eller för att de helt enkelt hatar USA.

Irak samarbetar med vapeninspektörerna enbart för att få sanktionerna upphävda
så att de kan fortsätta sin utveckling och skapande av massförstörelsevapen som
ska användas i framtida krig.
Irak är en imperialistisk nation och alla krig Saddam Hussein har startat och
kommer att starta om sanktionerna upphävs är för att erövra andra länder för
att skapa ett Storirak.
Saddam Hussein har som mål att bli ensam härskare i Mellanöstern.
Att människor dör på grund av FN;s sanktioner är felaktigt eftersom Irak har
bättre ekonomi nu än 1991 ,utan orsaken är att resurserna går till den irakiska
krigsmakten och den styrande klanen.

De större delen av de civila som dog Gulfkriget gjorde inte direkt på grund av
USA och dess allierade utan de dödades av den irakiska militären som angrep
oppositionella eller genom att den irakiska regimen placerade fångar och andra
personer som regeringen inte vill ha i eller i närheten av militära
anläggningar som sedan bombades.USA krigar inte mot Irak på grund av olja utan för att hämnas på Saddam Hussein
för dennes mordförsök på förre president Bush,för att störta regimen och för att
förstöra Iraks massförstörelsevapen.
USA har ingen anledning att vara intresserade av att kontrollera oljeexporten
från Mellanöstern eftersom de bara får mindre än en procent av sin olja därifrån
och över 90 % av USA;s olja kommer från USA eller andra länder i Nord- och
Sydamerika.
Frankrike och Ryssland är emot krig i Irak dels på grund av det ingår deras
politiska intressesfärer och för att de har stora ekonomiska intressen i Irak.
 

ESTONIAS FÖRLISNING

 

Myndigheterna borde presentera sanningen om Estonias förlisning.
Enligt en oberoende teknisk utredning så är haverikommissionens förklaringar rent fysiskt sett omöjliga och strider mot fysikens lagar.
 
Ryska myndigheter har gjort en utredning där de utifrån bevis och vittnesmål från överlevande har kommit fram till att Estonias förlisning orsakades av en bombexplosion där den organiserade brottsligheten i Ryssland  med stor sannolikt ligger bakom.
Enligt vissa obekräftade uppgifter så var det så att någon eller några beslutade sig för att sänka Estonia för att dölja någon smuggling med en olaglig last efter det att de hade fått tips att  när Estonia kom i hamn skulle bli undersökt.
 
Man har ju hittat rester av sprängämnen på bogvisiret och sättet vilket det har lossnat på tyder också på en explosion, vilket har bekräftats av överlevande.
 
Varför har man bestämt sig för att inte bärga Estonia och mörklägga förlisningens orsak  ,är det för att det då kanske något som kan vara negativt för de berörda regeringarna skulle komma fram eller är det att sanningen är känslig av någon annan anledning ?
 

USA;S VÄRLDSORDNING OCH IRAKS FRAMTID

 

 I stället för att protestera  mot eller kritisera USA borde man aktivt stödja dem för att de var modiga nog att trotsa världssamfundet för att kämpa för fred demokrati, frihet och mänskliga rättigheter i världen.

Det är  bra  att USA har störtat Iraks imperialistiska regim och på så sätt förhindrat  nya krig med massförstörelsevapen i Mellanöstern.

USA har  ju hittat dokument och ämnen som tyder på att Irak hade ett aktivt program för framställning av kemiska och biologiska vapen.

Väst kommer säkert att hitta mer bevis på Iraks program för massförstörelsevapen när man har  undersökt alla mobila laboratorier och i de underjordiska tunnlarna i Bagdad.
Attacrörelsen och all de andra antidemokratiska huliganerna som har demonstrerat mot kriget i Irak visade i samband med demonstrationerna att de hade samma förebild som Saddam Hussein det vill säga Josef Stalin.

De som deltar i fredsrörelsen skulle aktivt stödja krig som startas av länder i tredje världen eller kommunistiska enpartistater eftersom de hatar allt vad USA ,mänskliga rättigheter,kapitalism och västerländsk demokrati står för.

Jag hoppas att USA;s nya världsordning kan var en start till positiva och demokratiska framsteg i världen.
Jag hoppas att det som har hänt i Irak kan leda till att palestinierna och kurderna får egna självständiga stater och att tyrannerna i ondskans axelmakter faller , det vill säga regimerna i Iran,Libyen,Sudan,Nordkorea,Kuba,Burma och Kina. Politiska,militära och diplomatiska företrädare för ovanstående diktaturer är att betrakta som terrorister,narkotikalangare eller massmördare.
Hoppas nästa stat i tur antingen är Nordkorea eller Iran.

Irak borde bli en federal monarki med den irakiske tronpretendenten och dennes svenska hustru och Gustav Vasas ättling som kung och drottning .
Irak skulle kunna indelas i flera regioner och en kurdisk autonom republik med mål att bli en egen oberoende stat i lös union med Irak.

KINA BORDE INTE FÅ ARRANGERA OS

Det är fel att en sådan regim som Kina får arrangera olympiska spel.
I Kina används ju idrottsarenor framför allt till offentliga avrättningar och inte till idrott.
Inför OS har kinesiska myndigheter drivit bort människor från deras hem mot de boendes vilja ,ibland genom våld och hot om fängelse.
Alla idrottsarenor som kommer att användas i OS kommer därefter att återgå till deras ordinarie verksamhet det vill säga offentliga avrättningar.

Det är också fel utifrån att Kina utifrån kommunistisk ideologi håller på att långsamt utrota etniska minoriteter genom att använda ettbarnspolitiken.
I områden t.ex. i Tibet där det bor ickekineser så är det så att rikskineserna får skaffa obegränsat med barn medan personer ur ursprungsbefolkningen eller andra minoritetsgrupper bara får skaffa barn överhuvud taget om de antingen arbetar för regimen eller genom att genom lotteri få rätt att skaffa barn ,för övriga par är det olagligt att bli föräldrar i dessa områden.

Kina stödjer också olika terroriströrelser och är genom sina kärnvapen ett hot mot internationell säkerhet.

Den kinesiska regimens existens bygger på brott mot de mänskliga rättigheterna och synen att människor är statens egendom.

Man borde bojkotta den kinesiska folkrepubliken och införa ekonomiska sanktioner och diplomatiskt erkänna Kinas legitima regim som hela Kinas företrädare eller erkänna Taiwans självständighet i stället för att låta en grupp tyranner och massmördare arrangera OS.BRA MED EURO

Sverige har tidigare haft samma valuta som kontinenten genom att från början så var det myntets vikt som

gav dess värde.

Den svenska valutan fick namnet krona i och med den nordiska valuta unionen från 1873-1924 och namnet kom från Danmark som i sin tur hade fått namnet från Frankrike.

Så man kan inte säga att den svenska kronan som valuta inte har någon lång tradition i Sverige.Det demokratiska inflytandet och därmed svenska folkets inflytande blir oförändrat eftersom riksbanken är oberoende från riksdagen.

Redan nu styrs svensk räntepolitik indirekt av den Europeiska centralbanken som i sin tur påverkas av den amerikanska centralbanken.

Till skillnad från nu så får Sverige vid ett EMU-medlemskap inflytande på Europeisk valutapolitik och riksbanken får då ett

större inflytande på räntan i Sverige.

EMU är bra eftersom man inte behöver växla pengar vid resor till de andra EMU-länderna.

Eftersom Sverige har högre priser än andra EU-länder kanske Eurons införande kan leda till lägre priser eftersom det blir lättare att jämföra priser.Sverige skulle i och med ett medlemskap i EMU få större politiskt inflytande i EU och få ökad ekonomisk tillväxt. än vad vi har idag.

Det är kort sagt bra för Sverige att bli medlemmar i EMU och gå över till euro som valuta.

Vi behöver egentligen inte ha någon folkomröstning om EMU eftersom vi redan har sagt ja till EU och EMU i den förra folkomröstningen.

EMU ingick i det avtal som svenska folket röstade om och genom inte gå med i EMU har Sverige begått ett avtalsbrott mot anslutningsavtalet om EU-medlemskap. Alla övriga EU-länder som antingen inte har euro eller som har haft en folkomröstning om EMU fick undantag från EMU-medlemskap.

Sverige är tvingade att gå med i EMU .
Det är konstigt att flera politiker och partier som är mot EMU nu försöker påvisa att de är för demokrati och att EMU är odemokratiskt när de annars brukar alliera sig med antidemokratiska rörelser.SADDAM HUSSEIN OCH VÄST AGERANDE GENTEMOT DIKTATURER

Det är bra att man har fått tag på en av vår tids största imperialister och massmördare tyrannen Saddam Hussein
Oavsett straff  kan det bli fel , om han avrättas kan han bli martyr,fast  å andra sidan så om  han döms till fängelse finns det risk för terroristdåd  i syfte att få Saddam fri.
Det bästa straffet borde vara långsam tortyr i all evighet. Fast egentligen så är inget straff rättvist nog för Saddam Hussein.
 
 
Man får hoppas att man hittar fler massförstörelsevapen än de man redan har hittat ,fast de kan ju ta lång tid  att hitta dessa på grund av de stora underjordiska tunnlarna i Irak.
Sedan får hoppas också att USA  och dess allierade får tag på Osama bin Ladin och  Mulla Omar och  till  slut lyckas få bort talibanerna från Afghanistan.
 
 Jag hoppas  att kriget i Irak och  gripandet av Saddam Hussein  blir en  förebild för hur väst ska agera mot ondskan och diktatorer och diktaturer som t.ex.  Fidel Castro, Moammar Khadaffis Libyen ,ayatollorna i Iran och de kommunistiska tyrannerna i Nordkorea och Kina.
 

KOMMUNISM ÄR EN FORM AV RASISM

Det är fel att en partiledarkandidat i vänsterpartiet säger att han är kommunist.
Kommunismen står för diktatur,folkmord och förtryck och är emot alla former av demokrati och medborgerliga rättigheter.

Alla kommunistiska stater som finns och de som har funnits har förtryckt och terroriserat sitt folk och begått grova brott mot mänskligheten.
Alla leva i ett kommunistiskt samhälle är att vara slav utan möjlighet till någon form av frihet.

Kommunism och demokrati är raka motsatser till varandra.
Alla som säger att de är kommunister.anarkister,syndikalister eller nazister eller är med i Attac ,Sverigedemokraterna,Nationaldemokraterna eller Antifascistisk aktion är anhängare av ett införande av diktatur ,etnisk rensning och för att använda våld som ett politisk medel och är emot demokrati,fred och mänskliga rättigheter .
Förr i Sovjetunionen och numera i Kina används kommunistisk ideologi som grund för att förinta etniska minoriteter.
I det kommunistiska Kina används ettbarnspolitiken för att förhindra att par tillhörande etniska minoriteter överhuvudtaget skaffar barn för att på så sätt få dessa minoritetsfolk och deras språk att försvinna.
Kommunismen och nazismen är två sidor av samma rasistiska och antidemokratiska mynt.
Att säga att man är kommunist är att medge att man också är rasist och är för tyranni och är emot yttrandefrihet.
 

OSWALD OSKYLDIG TILL MORDET PÅ JOHN F KENNEDY

För ett tid sedan var det ju John F Kennedys dödsdag.
Det är fel att påstå att Lee Harvey Oswald begick mordet eftersom han var helt oskyldig.
Lee Harvey Oswald var amerikansk spion i Sovjetunionen och därefter när han kom tillbaka till USA så fortsatte han att spionera inom landet åt den amerikanska regeringen för att infiltrera olika extrema grupper.
Några dagar innan mordet så meddelade han sin arbetsgivare(det amerikanska marindepartementet) att ett attentat mot John F Kennedy planerades att genomföras i samband att med presidentens besök i Dallas.
Då gick FBI ut med information om detta till alla FBIkontor i hela USA ,men dagen efter mordet var alla sådana meddelanden borta hos alla kontor utom i Dallas där han som tog emot telegrammet gjorde kopia ,medan originalet senare försvann.
Lee Harvey Oswald var så dålig skytt att han inte kunde träffa ett stillastående föremål på två meters avstånd ,vilket gör att aldrig kunde ha skjutit.
Enligt vittnesmål befann sig Oswald i en trappa när skotten avlossades
De riktiga mördarna var en grupp kostymklädda män som besköt John F Kennedy vilket har filmats.
De har förekommit tre olika typer av gevär som har pekats ut som mordvapnet, ett som har visats upp och fotograferats utanför Oswalds arbetsplats,ett som har registrerats som mordvapnet och ett tredje som han påstås ha köpt på postorder.
Jack Ruby som sköt Oswald gjorde det troligtvis på order av regeringen eftersom en rättegång kunde ha friat Oswald från mordet på John F Kennedy.
Den dåvarande vicepresidenten som blev president efter Kennedys död tjänade på mordet liksom de krafter som ville ha ett Vietnamkrig ,redan samma dygn som Kennedy dog så annullerades order som hade givits av Kennedy och nya order kom i stället .
Om John F Kennedy hade fått leva hade det aldrig varit något Vietnamkrig.
 

"SVENSKE" FÅNGEN PÅ GUANTANAMOBASEN

 

Den så kallade svensken på Guantanamobasen på Kuba har sig själv att skylla. Han var ju beväpnad när han greps och han har ju utbildats till att bli terrorist i Afghanistan.
USA;s agerande är helt rätt eftersom fångarna varken är krigsfångar eller var i färd med att begå något specifikt brott när de greps utan är medlemmar i en internationell terrorrörelse .
Så länge den här svensken sitter på Guantanamobasen ju säkrare och bättre är det för omvärlden, eftersom han är ju en terrorist och föraktar ickemuslimer och ogillar demokrati och mänskliga rättigheter och vill begå attentat.
Om han blir fri är det stor sannolikhet för att han kommer att använda Sverige som bas för terroristverksamhet.
Fångarna verkar ju inte ha så dåligt på basen eftersom en fånge ha skrivit hem och meddelat att han har det bättre på Guantanamobasen än på ett vilohem eller ett spa.
USA agerar helt rätt i kampen mot terrorismen och alla anhängare av demokrati och mänskliga rättigheter borde aktivt stödja USA.
 

POLITIKERNAS DUBBELMORAL

Apropå kungens uttalande i Brunei var det för det
första inget stöd till Bruneis politiska system och för det andra så har de svenska politikerna överreagerat.
I Brunei har man utan att ha allmänna val så finns det större möjligheter att påverka beslutsfattandet än i många andra diktaturer och i vissa demokratier.
Det är ren dubbelmoral hos svenska politiker eftersom de inte skulle ha reagerat om det hade handlat om en kommunisk diktatur.
Svenska politiker,särskilt då de som är från de socialistiska partierna socialdemokraterna,miljöpartiet & vänsterpartiet bryr sig mer om mänskliga rättigheter och demokrati ickekommuniska diktaturer ,särskilt då monarkier än i enpartistater och fattiga länder i tredje världen.

Delar av det svenska ettablisemangets reaktion kan förklaras med avundsjuka mot sultanens rikedom och att det finns ett bättre fungerande välfärdssystem där än i det demokratiska Sverige.

BRA MED MONARKI

Att ha en monark som statschef är en gammal tradition i Sverige.
Det är inte hur statschefen tillsätts som bestämmer beteckning ,det finns och har funnits valmonarkier och republiker med ärftliga statschefer.
Det är bra att ha en statschef utan politisk bakgrund eftersom denne då kan vara neutral i förhållande till olika politiska partier .
Det är tackvare monarkin som vi har haft en fredlig demokratiseringsprocess,de flesta länder har blivit demokratier under en monark ,efter ett krig ,en revolution
eller i samband med självständighet.

Att avskaffa monarkin är dåligt ur ekonomisk synvinkel dels så gör kungahuset pr för Sverige och presidentval är kostsamma och kostnader för slott har vi kvar även efter avskaffande av monarki.
På grund av att statens budget inte täcker kostnader för hovets och de kungliga slottens verksamhet får kungen själv ur egna medel skjuta till pengar för att det ska gå runt.
Vilken president skulle ha råd att ur egen ficka bidra till slotten ?
En stor risk med republik att är att presidenten oftast skulle kunna vara en socialist. Detta är en risk eftersom regeringarna oftast är socialdemokratiska.

En kompromiss skulle kunna att utöka statschefens uppgifter till de som denne hade innan den nuvarande regeringsformen infördes och samtidigt dela upp dessa uppgifter på två eller flera personer.
Man skulle till exempel kunna ha en monark och en eller flera biträdande statschefer som utses av monarken efter riksdagens godkännande och som har bland annat ansvaret för regeringsbildning.
 

FEL ÅTALA POLISCHEF

Det är fel att Jaldung står åtalad eftersom han och poliserna bara ville försvara det svenska demokratin och de medborgerliga rättigheterna och skydda
civila mot våldsamma personer som är emot demokrati och mänskliga rättigheter.
Det är dessa terrorister som borde vara åtalade i stället och har bara sig själva att skylla för det som hände.
 

FEL ATT  KÅROBLIGATORIET INTE AVSKAFFADES

Det är dåligt att man inte lyckades få en majoritet att stödja förslaget av avskaffa kårobligatoriet.
Kårobligatoriet strider mot föreningsfriheten eftersom medlemskapet inte är frivilligt och kåravgiften är att betrakta som en statlig straffskatt på studier eftersom ingenting går tillbaka till studenterna på något sätt.Det är dåligt att staten på detta sätt beskattar utbildning.
Alla studenter i Sverige skulle bli glada om kårobligatoriet och alla studentkårer avskaffades eftersom det skulle kunna göra att studenternas inflytande skulle kunna stärkas genom direkt demokrati .
Dagens val till studentkårer är lika förutbestämda som presidentvalet i Ryssland eller val i många diktaturer eftersom dagens studentkårer liksom alla fackförbund är socialistiska och inte politiskt neutrala . .
Fackförbund och studentkårer passar inte in i dagens moderna samhälle eftersom det inte längre finns något behov av dessa organisationer och borde därför upplösas och ersättas av institutioner som ger ett större inflytande i samhället för deras medlemmar.

Sveriges studenter skulle glädjas om det inte fanns några studentkårer.
Studentkårerna är inte längre till för studenterna utan bara för att de ska finnas till.

FOLKOMRÖSTNING OM EU:S GRUNDLAG


Det är fel att ha en folkomröstning om EU,s nya grundlag på grund av två skäl.

Dels på grund av väljarna vet för lite om EU för att kunna ta ställning (vilket visades i folkomröstningen om EMU)

Men också för att grundlagen till största delen bara kommer att bestå av existerande lagtext eftersom man flyttar text från flera existerande fördrag till en ny konstitution.

Så EU;s nya grundlag handlar mest om att göra det enklare tolka att EU;s konstitutionella regler än att några stora förändringar av EU;s struktur sker

En eventuell folkomröstning i Sverige liksom de andra länder som har folkomröstningar kommer framför allt att vara en förtroendeomröstning om den sittande regeringens politik.

Större delen av de som skulle rösta nej i en eventuell folkomröstning skulle egentligen rösta nej till Göran Persson som statsminister och nej till förändringar gällande EU;s bidrag.
 

TERRORISTER MED SVENSK ANKNYTNING

Det var fel av Säpo att släppa ”svensken av marockanskt ursprung” så att Danmark sedan också kunna släppa honom eftersom han är aktiv terrorist inom Al-Qaida.

Han och hans fru är nära bekanta med personer inom Al-Qaidas högsta ledning.

Att inte utvisa han och hans fru till Marocko eller till Afghanistan är informera alla terrorister i världen att de utan risk kan delta i terrorism om de är svenska medborgare.

Det är fel av regeringen att hjälpa ” svensken” på Guantanamo eftersom han när han blir fri kommer att tacka den svenska regeringen genom terroristhandlingar,kanske mot den svenska regeringen.

En person som har utbildats i terrorism i Afghanistan är alltid terrorist och de som sitter i Guantanamo liksom den här marockanen och hans fru är inga oskyldiga människor utan personer som är beredda att offra sina liv för att döda så många västerlänningar eller personer allierade med USA som möjligt.

För en terrorist innebär svenskt medborgarskap skydd mot straff.

Det var bra att Sverige förra året lämnade ut en terrorist till Egypten, detta borde vara en förebild för hur svenska regeringen ska behandla terrorister oavsett medborgarskap och även om personen råkar vara svensk medborgare.
 

2005

 

OM FÖRBUD MOT SLÖJA


Det vore bra med förbud mot slöja i Sverige precis som i Frankrike eftersom det inte har någonting med religionsfrihet att göra och skulle främja dessa kvinnors rättigheter.

Skillnaden i användning av slöja och burka och liknande heltäckande klädsel bland muslimska kvinnor handlar inte om att hur västerländsk kulturen är eller olika syn på islam utan användningen bygger på sedvänjor från de religioner som fanns i respektive land tiden innan islam uppstod .

Det är fel att påstå användning av slöja och t.ex. burka bygger på koranen eftersom profeten Muhammed var emot användandet av slöja utifrån religion och om man har tolkat koranen på det sättet är det utifrån en kvinnofientlig synvinkel.

Vid Islams uppkomst så var slöja en symbol för fattigdom bland arabiska kvinnor eftersom det var bara de som allra fattigaste och som var tvungna att arbeta utomhus och som använde slöja som solskydd.


Orsaken till spridning av användandet av slöja var att en muslimsk kalif hade en så vacker hustru så att för att inte andra män skulle titta på henne så bestämde kalifen att hon måste bära slöja, men för att hon inte skulle känna sig förödmjukad gentemot kvinnor med lägre position i samhället påbjöd kalifen att alla kvinnor var tvungna att bära slöja eftersom det innan detta inte fanns någon regel att kvinnor skulle bära slöja.

Idén att muslimska kvinnor ska dölja sitt ansikte bygger på detta påbud.

Alla regler gällande familjen i koranen handlande mer om att skriva ner existerande regler och sätta gränser än om religion.

Generellt sett så har den muslimska kulturen gått bakåt i tiden de senaste hundratals åren jämfört med 1000-talet .

Ett exempel på en tillbakagång är att kvinnor i dagens Egypten och i andra arabländer har en sämre juridisk ställning gentemot mannen än i faraonernas Egypten där det formellt sett var i de flesta fall full jämlikhet mellan könen.

Många värderingar som har varit arabiska är numera typiskt västerländska .

Att förbjuda slöja handlar om att hjälpa kvinnor från en kvinnofientlig situation och ingenting om religion

Att bära slöja är inte att vara troende muslim utan att vara lydig gentemot manlig makt och /eller förislamiska traditioner.PEDOFIL FÅR VÅRDNAD

 

Det är fel att personer som  är misstänkta eller till och med dömda för sexuella övergrepp mot sin egna barn kan få vårdnaden om dessa.

Ett exempel är att en man som hade dömts för övergrepp mot ett barn ,kunde få del vårdnaden av de barn han inte hade blivit dömd för övergrepp mot.

Man tar vid vårdnadsbeslut inte hänsyn till om någon är dömd för sexuella övergrepp mot barn. 

Föräldrar som försöker hindra att   den andra föräldern ska begå sexuella övergrepp mot deras barn riskerar att förlora vårdnaden om barnen i Sverige.

Nyligen så  blev en flicka förd från sin mor till sin  pedofilmisstänkte far för att mamman som nu  riskerar fängelse för egenmäktigt förfarande  för att ha gjort det som svenska myndigheter borde ha gjort det vill säga  skyddat dottern mot sexuella övergrepp.

 
FEMINISM ÄR BARA FÖR  SOCIALISTER

Feministiskt iniativ  och feminismen  behövs bara för socialister  eftersom feminismen är  en marxistisk idé  och socialistiska väljare  har en mer konservativ syn på kvinnor och jämnstäldhet än vad  borgerliga väljare och partier har.

Det  patriarkat som feministerna vill bekämpa existerar framför allt bland socialister.

Det är ju  en mycket större sannolikhet att en lågutbildad arbetare misshandlar  en  kvinna än en  högutbildad akademiker på  grund av kvinnans frigörelser eftersom lågutbildade har än mer  negativ  och traditionell kvinnosyn än högutbildade.

 

 FACKET BRYR SIG BARA OM MAKT

Fackens aktion mot ett lettiskt byggföretag  i vintras var mer en maktdemonstration än att de brydde sig om de anställdas villkor.

De anställda hade ju högre löner än de svenska byggnadsarbetare som har lägst lön.

Det finns inte längre något behov av fackliga organisationer i dagens moderna samhälle utan de är bara socialistiska  intresseorganisationer och därför borde de upplösas.

 

 ADELSKAPET BORDE ÅTERINFÖRAS

Adelskapet borde återinföras eftersom man i dagens Sverige gör människor till professorer, hedersdoktorer,ambassadörer eller generaldirektörer bara för att de ska belönas med en titel och då skulle man lika gärna kunna adla dessa personer.

Att inrätta en ny myndighet bara för att någon ska kunna bli generaldirektör är att jämföra  med att en monark utdelar förläningar i form av områden i ett feodalt samhälle.

I länder där man kan utdela adelskap kan man ge ämbeten till personer som har kompetens för den posten,vilket inte alltid stämmer i Sverige eftersom utdelning av ämbeten också är en form av belöning  där det ingår ett behov att ge folk titlar.

Att adla människor eller att ge dem ordnar är ett mycket bättre och billigare sätt att belöna personer som   har gjort något bra för Sverige

MAN  URHOLKAR BEGREPPET  RELIGIÖST SAMFUND

Det är fel att Livets ord,Scientiologkyrkan ,Maranata och Jehovas vittnen är religiösa samfund eftersom de urholkar det begreppet och det är tveksamt om de bedriver någon religiös verksamhet överhuvudtaget.

Dessa sekter fungerar som en stat i staten och erkänner inte det svenska samhällets lagar och regler.

Scientologernas heliga skrift är ju en vanlig Science fictionroman.

Det är lika ”religiöst” att vara med ovanstående sekter som att vara med i en vanlig förening eller ett politiskt parti, läsa Sagan om ringen- eller Harry Potter böcker eller att titta på Stjärnornas krig eller Star Trek. 

Om ovan nämnda sekter har någon religiös ”tro” så är det inte kristendom  utan hednisk avgudadyrkan av deras grundare och ledare,Mammon och pengarnas värde samt förhärligande av girighet .

Hos Jehovas Vittnen,Maranata och Livets ord ingår även med inslag av talibanliknande muslimsk fundamentalism. 

Livets Ord,Jehovas Vittnen,Maranata  och Scientologkyrkan  kan beskrivas som vinstdrivande pyramidspel och borde förbjudas eftersom de inte kommer upp till kraven för att kunna betraktas som ett  religiöst samfund eller ideell förening.

FEL ATT KALLA SIG KOMMUNIST

I och med att säga att man är en kommunist medger man att man är rasist och är emot demokrati och mänskliga rättigheter.

STUDIER ÄR INTE GRATIS

Apropå att  utbildningsministern har sagt att  studier på  högskolenivå är och ska vara  gratis, är  dubbelmoral  eftersom  studenter tvingas  mot sin vilja att betala en straffavgift  på studier till studentkåren som inte är där för studenterna.

 

FEL MED SYNEN PÅ TERRORISM

Det är fel av EU att ta bort sanktioner mot Libyen eftersom de liksom Kina,Syrien, Sudan och Iran stödjer internationell terrorism, vilket även Irak och Afghanistan gjorde tidigare.

Problemet är att diktaturer definierar vad som är en terrorist annorlunda än i demokratier.

I många diktaturer anses en person som arbetar för demokrati och mänskliga rättigheter att vara terrorist vilket omöjliggör samarbete med sådana länder i kampen mot terrorism.

 Man borde ta bort terroriststämpeln på Folkets Mujaheddin i Iran eftersom de är emot regimen där .

Däremot borde Attac-rörelsen betraktas som en terroristorganisation eftersom har använt organiserat politiskt våld mot samhället.  Det bevisas dels i de våldsaktioner som de har begått i samband vid demonstrationer och dels genom att de ligger bakom en serie bombattentat i Sydeuropa. En av den Europeiska Attac-rörelsens grundare och främsta företrädare har dömts till fängelse för delaktighet i ett sprängattentat i södra Frankrike.

 

REGERINGENS SYN PÅ PORR ÄR DUBBELMORAL

Det är dubbelmoral att staten tjänar pengar på porr via Telia och Teracom samtidigt som staten inte ska använda hotell som visar porr.

Om regeringen vill motarbeta porr så är det också dubbelmoral att man i statlig regi fortfarande driver pornografins, sexbrottslingarnas, kvinnoförnedringens och rasismens kulturella högborg Moderna Museet (Pornografins Museum) som visar grov pornografi eller sådan konst som borde betecknas som hets mot folkgrupp.

Det var även dubbelmoral när staten lät Ecco Homo-utställningen att visas offentligt som ju var en kampanj för mer porr, sexuella övergrepp och mer kvinnoförnedring i samhället och vars skapare arbetade för porrindustrin.

Att titta  på eller skapa Ecco Homo utställningen  var lika fel och sjukligt som om det  hade varit barnpornografi.

ORSAKER TILL FILDELNING

Apropå alla aktioner mot fildelning är det så det inte hjälper om inte film, data och skivbolagen får bort orsakerna till det och kommer med lösningar som kan ersätta fildelning.

Orsakerna till fildelning är dels att det på grund av dålig konkurrens är höga priser och dels att tillgången till dessa produkter inte följer efterfrågan och till sist att inte all musik, tv och film som kommer ut på skiva i Nordamerika inte finns till försäljning i resten av världen.

Vissa filmer släpps på dvd som region 1, men inte på de andra regionerna vilket skapar en grogrund för olaglig nerladdning.

Det är vanligt förekommande att film och musik bara finns till försäljning på skiva i 2-3 år trots efterfrågan, sedan dras skivan in vilket kan vara en orsak till fildelning.

Ibland när filmer dras in, dras den in för att man i redan har givit ut eller planerar ge ut filmen som en nyutgåva i Nordamerika, men filmen dras in i hela världen och det är inte säkert att filmen ens kommer att släppas på dvd igen i resten av världen.

 Det finns en risk att man genom att kopieringsskydda cd-skivor så att de inte kan spelas på datorer kan leda till att olaglig fildelning ökar grund av att det är vanligt att man använder datorer i stället för cd-spelare att spela musik på och för at folk ska kunna lyssna på sin musik är då tvungna att ladda ner den.

Det är ju vanligt att man kan ladda ner musik från Internet innan det finns att köpa eller har spelats offentligt, vilket visar att många musikfiler som sprids via fildelning har ursprungligen kommit ut via läckor från skivbolagen. 

Som sagt va så om det var så att man att hade en laglig möjlighet att på något sätt köpa alla film och musik som någonsin har getts ut så skulle fildelning inte vara något stort problem, än så länge så konkurrerar ännu inte de lagliga formerna för nerladdning med de olagliga eftersom man till största delen bara säljer det som man alléfall kan köpa i en affär.

Så länge man måste använda fildelningsprogram för att få tag på all musik som man vill ha eftersom det inte finns att köpa så kommer problemet fildelning att finnas kvar.

Även om man börjar med att bara ladda ner musik som inte finns att köpa så finns det en sannolikhet att man börjar ladda ner annat också.

En lösning kan vara att butiker får rätt att ladda ner filer och bränna skivor på beställning från enskilda personer, men då måste ha tillgång till samma mängd filer som finns i dagens fildelningsprogram.

På detta sätt kan man komma förbi att företag drar in eller helt enkelt inte börjar sälja skivor på grund av att de anser att efterfrågan är för liten. 

Fildelning är inte den enda orsaken till att skivindustrin säljer mindre än förr, en faktor är att man nu kan beställa musik från utländska skivbutiker på Internet vilket också konkurrerar med vanliga skivbutiker. 

Att problemet med olaglig fildelning har uppstått är delvis film- och skivindustrins eget fel eftersom de vill både sälja och inte sälja, med det menar jag att man vill sälja samtidigt som man genom höga priser och att tillgången inte är anpassade till efterfrågan minskar möjligheten för folk att få tag på det som de vill ha, man drar ju ibland skivor trots efterfrågan.

Det är ju så att priserna på cd- och dvdskivor är högre än på videoband och kassetter trots att de är billigare att producera per styck, vilket man borde ändra på.

VÄST BORDE AGERA MOT DIKTATURER

Man borde upphäva alla diplomatiska relationer och  införa vapenembargo och andra ekonomiska sanktioner mot de  mest ondskefulla regimerna i  världen  det vill säga Kina,Nordkorea,Kuba,Burma,Iran,Libyen,Sudan,Vitryssland  och Zimbabwe.

Dessa länder borde även förbjudas att arrangera  och delta i Olympiska spel och att delta i andra internationella evenemang .

Man borde även frysa alla tillgångar tillhörande antingen dessa ländernas  regeringar, statsledning och deras familjer eller statliga företag från dessa länder och även införa reseförbud för statsledningen samt också militära och diplomatiska företrädare för dessa länder.

Världssamfundet borde ge ekonomiskt och politiskt  stöd och ibland även militärt stöd till  organisationer som Folkets Mujaheddin och andra  organisationer  som bekämpar dessa regimer.

Det borde vara förbjudet  att bedriva företagsverksamhet för västerländska företag i Kina och i de andra nämnda staterna.

Hela statsledning i dessa ovanstående länder  borde efterlysas för brott mot mänskligheten ,men eftersom Kina,Libyen,Iran och Sudan stödjer internationell terrorism ska de även efterlysas för terroristbrott.

Hela Kinas statsledning borde gripas för folkmord på grund av det pågående folkmordet på etniska minoriter i Kina och Taiwan borde erkännas  antingen som en självständig stat eller som den lagliga företrädaren  för hela det kinesiska folket.

Eftersom  Kuba,Burma och Nordkorea  har statlig narkotikaproduktion så borde deras regeringar även efterlysas för narkotikabrott särskilt med tanke på att de använder sig av diplomater och sina diplomatiska  beskickningar för att sprida narkotika.

Fidel Castro är att betraktas som  Latinamerikas  mäktigaste maffiaboss gällande narkotika.

Man borde även inför  vapenembargo och frysa alla tillgångar tillhörande stats- och regeringschefer i enpartistater ,i länder som har fått en diktatorisk regim  genom  revolution eller statskupp eller som har en president på livstid .

 FEL ATT HA FOLKOMRÖSTNING OM EU,S GRUNDLAG

När franska folket röstade nej till EU,s grundlag så  handlade det mest om inrikespolitik och inte EU vilket det också kommer att vara i  alla andra länder som  folkomröstar om fördraget.

Större delen av de som röstade nej gjorde det på grund av att de visste för lite om vad  det handlade om  eller för att de bara  var  negativa till  regeringens inrikespolitik eller  för att de inte vill ha kvar Chirac som president.

 Det  är bra att det inte ska vara  en folkomröstning om EU;s grundlag   eftersom  svenska folket i och med folkomröstningen om  EMU visade att de  vet för lite om EU.

 Det är dåligt att en folkomröstning om EU;s grundlag av två skäl,dels så är EU;s  fördragstext för komplicerad för vanligt folk ska förstå.

Det andra skälet är att förslaget till EU;s grundlag är till största delen  egentligen bara kosmetiska förändringar gentemot nuvarande  regler .

Egentligen så har man bara tagit   lagtext från olika existerande fördrag och  fört in det i ett  enda föredrag för att EU;s konstitution ska  bli mer överskådlig så det finns  egentligen inte så mycket nytt att ta ställning till.

Man  har i många fall bara ändrat formuleringar så att  det  ska bli mer överskådligt vilket innebär att man nu reagerar mot  regler  som redan finns i existerande fördrag ,det vara  det att man inte  kunde förstå tidigare vad det innebar.

I en folkomröstning  om EU;s grundlag i Sverige  skulle  mest bli en folkomröstning om den nuvarande regeringens inrikespolitik  och inte om EU liksom det alltid blir  när man folkomröstar i EU-frågor  i Sverige eller i andra EU-länder.

Många av de som röstar nej i folkomröstningar  i EU-frågor röstar nej bara  som en protest  mot  myndighetsbeslut eller för att de tycker att regering och riksdag  lägger  sig i  för mycket i deras liv. 

Jag kan inte förstå varför man vill ha folkomröstning om EU;s grundlag   men inte när det blir grundlagsändringar i Sverige  trots att dessa har en större betydelse för   Sverige.

Varför vill  Junilistan,vänsterpartiet ,miljöpartiet och alla andra organisationer som vill ha  en  folkomröstning .Folkomrösta om  ett ja eller nej till  att Göran Persson ska vara kvar som statsminister eller för att Sverige  helt lämna EU  vilket det handlar om , en folkomröstning  skulle INTE  handla om  ja eller nej till EU;s  grundlag.

FEL MED NY UPPHOVSRÄTTSLAG

Nya upphovsrättslagen  kommer inte att få bort fildelning om inte film, data och skivbolagen om man inte får bort orsakerna till det och kommer med lösningar som kan ersätta fildelning.

En stor del av den film och musik och finns i fildelningsnätverk har lagts upp innan de varken har funnits till försäljning eller på något sätt har visats eller spelats offentligt , vilket tyder på läckor

Orsakerna till fildelning är dels att det på grund av dålig konkurrens är höga priser och dels att tillgången till dessa produkter inte följer efterfrågan.

Det är också ett problem att allt som finns att köpa i USA och därmed att piratkopiera i USA inte finns att köpa i resten av världen, särskilt då dvdfilmer.

Om all film och musik som någonsin har gjorts gavs ut på cd och dvd och att man sänkte priserna skulle kunna ta bort en stor del av fildelningen.

Vissa filmer släpps på dvd som region 1, men inte på de andra regionerna vilket skapar en grogrund för olaglig nerladdning.

Skiv och filmbolagen har råd att betala mer till upphovsmännen och artister utan att priset för tomma skivor och andra lagringsmedia höjs.

 FEL SYN PÅ KVINNOR OCH UTLÄNNINGAR I DOMSTOLAR

När man i svenska domstolar  dömer  om någon är oskyldig eller skyldig och bestämmer straff så  tar man hänsyn till gärningsmannens  och offrets  yrke, sociala status,kön,ålder utbildning och etnisk bakgrund  på ett felaktigt sätt. 

Det är lättare för en domstol att döma en person till fängelse om offret är en vuxen man eller ett litet barn än om offret är en tonåring eller  kvinna.

I Sverige är det ju så att en  mans  vittnesmål är mer värt än en kvinnas,en vuxens mer värt än ett barns och en högutbildad persons vittnesmål mer värt  en lågutbildad persons vittnesmål.

 I Motalafallet om flickan som blev utsatt för svåra övergrepp är det ju så att om hon hade sett ut sett som eller varit en liten flicka  eller hade varit en pojke eller en vuxen man    så hade sannolikheten för fällande dom och längre straff varit högre.

Om  obducenten och allmänläkaren bytte brott med Rahman så skulle de aldrig ha blivit dömda för de mordet som Rahman dömdes för ,däremot skulle Rahman eller någon annan av utomeuropeiskt ursprung  ha dömts till livstids fängelse för mord baserade på samma bevisning i fallet da Costa.

En nordbo  utan akademisk bakgrund  skulle för mordet på Cathrine da Costa enligt samma bevisning som fanns mot läkarna dömas  för dråp eller mord  till flera års fängelse.

När man i svenska domstolar dömer så delas folk upp i tre grupper .

Personer med nordeuropeiskt ursprung eller utseende som är läkare,poliser,jurister eller politiker är det högst beviskrav  för.

Sedan kommer övriga personer i Norden  samt högutbildade  från  resten av  Europa.

För personer från resten  av världen är det lägst beviskrav för att dömas i svensk domstol.

Det är ju så att en verbal   och iskall person har ju lättare att manipulera en domstol  åt ett visst håll än en som inte är det.

KINA BORDE INTE FÅ ARRANGERA OS OCH ÄR ETT HOT MOT  SÄKERHETEN I VÄRLDEN

Det är fel att en sådan regim som Kina får arrangera olympiska spel.

I Kina används ju idrottsarenor framför allt till offentliga avrättningar och inte till idrott.

Inför OS har kinesiska myndigheter drivit bort människor från deras hem mot de boendes vilja ,ibland genom våld och hot om fängelse.

Alla idrottsarenor som kommer att användas i OS kommer därefter att återgå till deras ordinarie verksamhet det vill säga offentliga avrättningar.

 Det är också fel  att Kina utifrån kommunistisk ideologi håller på att långsamt utrota etniska minoriteter genom att använda ettbarnspolitiken.

I områden t.ex. i Tibet där det bor ickekineser så är det så att rikskineserna får skaffa obegränsat med barn medan personer ur ursprungsbefolkningen eller andra minoritetsgrupper bara får skaffa barn överhuvud taget om de antingen arbetar för regimen eller genom att genom lotteri få rätt att skaffa barn ,för övriga par är det olagligt att bli föräldrar i dessa områden och dessa par riskerar att hamna i koncentrationsläger.

Många barn som tillhör minoritetsgrupper  adopteras bort föräldrarnas vilja för att kinesiska myndigheter vill bli av med etniska minoriteter.

Väst borde på samma sätt som man arbetar för ett självständigt Palestina även arbeta för att Kinas  olagliga ockupation av det oberoende landet Tibet ska hävas.

Kina stödjer också olika terroriströrelser och är genom sina kärnvapen ett hot mot internationell säkerhet.

 

NÄR KOMMER EN ROMANFÖRFATTARE FÅ NOBELS LITTERATURPRIS ?

 

Man kan fråga sig varför Svenska Akademien inte ger  Nobels litteraturpris till skönlitterära författare utan bara till forskare och politiker  samt till  författare av memoarer eller biografier
Elfriede Jelinek  som fick priset förra året fick det  för att hon var en aktiv politiker .De verk som  hon fick nobelpris för var bara forskningsrapporter och facklitteratur i ämnet socialkunskap.
.
De  som har fått litteraturpriset de senaste åren har i bästa fall skrivit en enda dikt i hela sitt liv eller ett fåtal teaterpjäser,om dramatiker kan få litteraturpriset kan man lika gärna ge det  till  författare  av filmmanus eller till  filmproducenter eller filmregissörer.
De senaste fem åren har bara politiker fått litteraturpriset , det verkar som att litteraturpriset är ett tröstpris för att  de inte fick fredspriset.
För att få litteraturpriset ska man tydligen vara forskare,teaterregissör eller författare av facklitteratur samt också vara politiker.
Ett krav för att få litteraturpriset verkar vara att man ska vara född i en diktatur och helst  också suttit i fängelse för sina åsikters skull,vilket flertalet av  mottagarna de senaste åren  gjort.  
Många  av pristagarna har också   i sin egenskap av politiker aktivt arbetat för demokratisering eller  emot sociala orättvisor i sitt hemland.
Politiskt arbete borde inte vara en anledning till att få ett litteraturpriset,utan det borde vara bra författarskap  vilket normalt inte brukar gälla pristagare av litteraturpriset som oftast  inte brukar vara författare av skönlitteratur.
 
Det är större sannolikhet att en svensk politiker får litteraturpriset än en svensk författare.Svensk riksdagsmän har en  större chans att få litteraturpriset än svenska författare som  harskrivit många romaner,störst chans i Sverige att få litteraturpriset har föredetta statsministrar eftersom de har varit ledande politiker.
När  kommer en  romanförfattare  att få Nobels litteraturpris ?

FEL ATT LÅTA ANTIPIRATBYRÅN ATT JAGA FILDELARE

 

Antipiratbyrån borde inte jaga mindre fildelare  utan de som piratkopierar  och sprider mest och som är källan till  att filerna laddas upp.
Att jaga fildelare hjälper inte om man inte får bukt med  orsaken tillfildelning vilket är interna läckor inom  film och musikindustrin,det  dåliga utbudet av film,musik och tv-serier och de höga priserna.
Om all film och musik som någonsin har gjorts gavs ut på  skiva  och de tid som det fanns ute på marknaden blev längre och att man sänkte priserna skulle detta kunna  få bort fildelningen.
Film,musik och dataindustrin borde i stället för att jaga fildelare börja med att städa upp framför egen dörr ,eftersom mycket upphovsrättsskyddat material och särskilt då musik kommer ut via läckor från företagen  vilket har visats sig genom att filerna oftast finns ute för nerladdning innan de finns till försäljning.
Antipiratbyrån är en organisation som använder sig av tvivelaktiga metoder ,ett exempel på detta var när de placerade in en spion hos Bahnhof som hade som enda syfte att han skulle ladda ner upphovsrättsskyddat material till en server som bara han hade tillgång till för att få en razzia mot  Bahnhof. Om han inte hade placerats dit av Antipiratbyrån hade det inte funnits något  upphovsrättsskyddat material hos Bahnhofs server.
 
Antipiratbyrån har inte till uppgift att skydda upphovsmännens intressen och utan  vill bara sätta dit vanliga enskilda fildelare  och säkra direktörernas inkomster.
Fildelning är inte ett hot mot data,film och musikindustrin utan det är ett komplement som ökar deras försäljning,de eventuella förluster som  vissa företag påstår att de får  beror på att  fler i och med internet beställer utomlands.
Det är fel att av Antipiratbyrån och andra organisationer att registrera ipnummer eftersom många har rörliga ipnummer  som hela tiden varierar för en dator på sätt att olika datorer kan ha samma ipnummer vid olika tidpunkter vilket gör att identifiering av ipnummer osäkert.
Att låta Antipiratbyrån utreda fildelning är samma sak som att låta fastighetsägare som drabbas av inbrott själva jaga,gripa och utreda eventuella förövare.
Antipiratbyrån borde upphöra med sin verksamhet i stället låta polisen ta hand om de som sysslar med omfattande piratkopiering och medveten  och aktiv uppladdning och som är källorna till fildelning .
Det är fel att en person som nu har dömts för passiv uppladdning,man borde bara kunna dömas för aktiv uppladdning vilket innebär att man måste var mycket aktiv vid spridning av filer och ha som syfte att sprida så mycket som möjligt.
 

FEL ATT SÄRBEHANDLA HOMOSEXUELLA

Det är  arrogans gentemot väljarna och svenska folket av riksdagen och kyrkomötet att fatta beslut om rättigheter till homosexuella.
Det är fel att ge homosexuella möjlighet att adoptera eller att de kan välsignas i kyrkan . Det är en dålig  idé att homosexuella  eventuellt skulle få ingå äktenskap.
Större delen av svenska folket är emot att ge homosexuella rätt att adoptera och att gifta sig i kyrkan,det är negativ pr för ett parti att vara för rättigheter tillhomo och bisexuella.
Det är för barn och för heterosexuella blivande adoptivföräldrar dåligt att ge homosexuella rätt att adoptera eftersom  barnen kommer att mobbas av det svenska samhället och att  det på lång sikt kommer att minska möjligheten för svenska medborgare att adoptera utomlands.
Homo och bisexuella borde acceptera sina val i stället för att kräva rättigheter de inte har rätt till.
Att homo och bisexuella ingår  i lagen om hets mot folkgrupp är fel,om dessa grupper kan ingå borde även  handikappade samt personer som har ett visst yrke eller intresse  ingå också eftersom homo och bisexuella inte är någon folkgrupp i egentlig mening
 

FEL ATT BEHANDLA SVENSKA MEDBORGARE OLIKA

Svenska regeringens sätt att hjälpa svenska medborgare är inte likvärdig.

Man borde inte ha hjälpt terroristen Ghezali .
Han har bekostat sina resor genom rån och har varit på terroristutbildning i Afghanistan och Pakistan.
Han sympatiserar med Al-Qaida och är villig att begå terroristattentat.
Om Ghezali hade velat studera islam på ett seriöst sett hade han åkt till Egypten där det främsta muslimska universitetet finns,inte Pakistan.
I Egypten är detta islamiska universitet kritiska gentemot Al-Qaida .
 
Dawit Isaak sitter oskyldig i fängelse i Eritrea och Sveriges  agerande påverkas av att Eritrea är ett u-land,det är lättare att   kritisera stormakter än fattiga länder.
Calle Jonsson  är oskyldig  och borde inte ha lämnats ut till Grekland på grund av deras dåliga och omoderna rättssystem och offret pekade ut honom först efter att polisen hade hotat att misshandla honom, det är tveksamt om det han var åtalad för ens har ägt rum.
Ghezali är än av de farligaste männen på fri fot i Sverige.
Dawit Isaak och Calle Johnson  har fått för lite "hjälp" av svenska regeringen,däremot  hjälper man gärna en farlig terrorist. 
Ska svenska regeringen bara hjälpa medborgare som som har fängslats på goda grunder av demokratiska stormakter ,men  inte om det handlar om andra Europeiska länder eller länder i tredje världen.

VARFÖR AVSTÄNGS INTE DOMARE

Varför vill justiekanslern inte tvinga borta sexköpande domare från sina tjänster,sympatiserar han med sexköp och kanske till och med sexbrott i allmänhet ?

REGERINGEN GJORDE FEL GÄLLANDE TSUNAMIN

Det var fel av regeringen att  beordra  räddningsverket och andra myndigheter att inte agera  i samband vid tsunamin den 26 december 2004.
Räddningsverket var på väg att agera,men fick inte det.
Vanliga människor  och  resebolagen förstod den 26 december katastrofens omfattning  gällande svenskar i Asien bättre än regeringen som inte förstod detta.
Andra länder reagerade mycket snabbare än den svewnska regeringen

 

 2006

VARFÖR FICK EN NAZIST NOBELPRISET I LITTERATUR 2005 ?

Man kan fråga sig varför en fanatisk nazistisk politisk aktivist som Harold Pinter fick nobelpriset i litteratur förra året.
Han förnekar förintelsen och hyllar Adolf Hitler och Saddam Hussein.
Hans litterära verk är att jämföra med  rasistiska flygblad eller annan nazistisk progaganda.
 
Det enda Pinter vill med sina verk är att sprida nazistiska ideér.
Orsaken till att han inte kom till prisutdelningen var att Sverige är en demokrati och att värdarna inte hyllade nazismen,att han var sjuk vara bara bluff.

 

FLER VARGAR BEHÖVS I SVERIGE

Man borde ha minst 1000 vargar i Sverige för att vargen ska  kunna vara kvar.Jakt på varg borde  bara vara tillåten i direkt självförsvar  eller när en varg är hotfull i ett bostadsområde. Det är ju större sannolikhet att tamdjur attackeras av andra rovdjur än varg,antalet attacker av vargar är överdrivna.

Problemet är  den negativa synen på varg som baseras på gamla myter och fördomar och inte på verkligheten.

 Man är mer rädd för varg och det är mer fördomar än i länder med fler vargar   och mer attacker på tamdjur där man har en mer positiv syn på varg utan något hat trots att  dödad boskap har en större ekonomisk betydelse för den enskilde än vad det är för en svensk .

Det påstås vara ett större problem med vargar i  Sverige för boskapsskötseln än i fattigare länder med fler vargar,dessa länder tycker de som bedriver boskapsskötsel att det är naturligt att vargar dödar deras tamdjur.

 Ett sätt att skydda tamdjur mot varg är inhägnader eller att vara i närheten eller att djuren är nära ett bostadshus,för vargar är mer rädda för människor än vad människor är rädda för vargen.

När vargar dödar   hundar är  det för att man stressar vargen  samt  att de antingen ses som en rival eller  att hunden är provocerande .

Orsaken  till att varg attackerar tamdjur är för att det på grund av mänsklig jakt finns för lite bytesdjur,om  jakten minskade på olika djur t.ex på älg skulle det bli mindre attacker och vargen är det rovdjur som misslyckas flest gånger med sin jakt.

Vargar dödar ju bara så mycket som  de äter så vargar dödar inte mer än ett djur åt gången  så påstående att vargar dödar flera tamdjur vid ett tillfälle är felaktigt,om det inte handlar om en  hel flock eller att djuren har dött av andra orsaker.

Problemet är att det har förekommit att  myndigheterna har flyttat vargar som  sedan varghatare jagar tillbaka till den plats som de vartidigare och tvingar fram jakt på dessa vargar.

Det är farligare för människor och djur att träffa på en björn än en  varg. Det är troligare att det är andra djur som har dödat får än att det är varg. eftersom, argar bara attackerar  ett får.

Rivna icke dödade får tyder på att djuren har  skadats för nöjes skull och därmed inte av en varg utan av en hund.

Vargar dödas för lättvindigt i Sverige och de som dödar varg borde straffas hårdare och regeringen borde ha ett mål att det ska finnas minst tusen vargar i Sverige.

Om man ska skydda boskap mot varg  är det bäst att börja använda mer hundar eller inhägnader.

 

DET BEHÖVS EN MODERNISERING AV MELODIFESTIVALEN

En orsak till att man säger att fel låt vann är att arrangörerna av melodifestivalen inte har följt efter den musikaliska utvecklingen

Det är mer popmusik i Eurovision song contest än i Melodifestivalen.
I Melodifestivalen är  mindre en fjärdedel av låtarna att betrakta som pop eller rockmusik.
 
En modern poplåt har större chans att vinna i Eurovision song contest än gammaldags schlagermusik som nu dominerar melodifestivalen.
Det verkar som att de som utser bidragen och senare sitter i de olika jurygrupperna framför allt är personer över 50 år som gillar gammaldags musik som t.ex Sven-Ingvars,Vikingarna,Kikki Danielson eller Lotta Engberg men ogillar modern musik som t.ex Etype,Roxette,Abba. 
 
För att vinna Eurovision song Contest krävs att det är mer modern musik och mindre av  gamtjoa  som det finns för mycket av i Melodifestivalen.
 
Det är inte samma fördelning av musiksmak bland de som lyssnar på eller köper musik jämfört med de som tittar och röstar på melodifestivalen.
Det är en större andel som lyssnar på modern populärmuski bland svenska folket som helhet jämfört med de som röstar i Melodifestivalen som domineras av de som gillar dansbands eller folkmusik.
 
Det är för mycket av Thomas G:son och Ingela " Pling " Forsman  och andra text- och musikförfattare som återkommer hela tiden i Melodifestivalen,det borde vara max tre bidrag per låtskrivare för att göra det hela mer modernt. Nutidens låtar ska låta mera som Britney Spears.Det skulle vara bra om SVT  bjöd in Per Gessle,Max Martin,Benny Andersson och Björn Ulvaeus för att skriva en tredjdel av de deltagande låtarna i stället för de som nu skriver tre fjärdelar av låtarna.
 
Mer  av nya musik och textförfattare och artister behövs i Melodifestivalen som numera är till för i första hand barnfamiljer och de över 50 år.
De flesta länderna skickar sina främsta artister till Eurovision Song Contest,medan Sverige bara dammar av något gammalt skräp från en vind och de skickar de sämsta vi har.
Många deltagarländer behöver egentligen inte ha någon tävling utan de som ligger på dera hitlistor som de skickar.
Linda Bengtzing,Sandra Dahlberg och Jessica Andersson var de enda artister som i årets tävling förstod hur en låt ska låta ,hur man ska klä sig och hur man ska agera i Eurovision Song Contest.
Det är mer show än melodi i Eurovisong Contest,vilket Finland verkar ha förstått ,men inte Sverige och de flesta som tittar på Eurovision song contest behöver egentligen inte något ljud eftersom det är showen,vilket land  det är och artistens kön,utseende,klädsel och dans som avgör hur man röstar.
 

CAROLA HAR ÄNNU INTE VUNNIT ÅRETS MELODIFESTIVAL 

 

Det är fel att  inte den låt som fick flest röster utsågs till vinnare i  årets final utan att vinnaren utsågs egenmäktigt  genom fusk av Christer Björkman och Sveriges Television.
Det var fel att röster på Carola  blev mer än 10-50 gånger mer hos Sveriges Television.
 
Carola borde inte få delta i semifinalen.
Omröstningen var en ren bluff.
Hela telefonomröstningen i finalen borde förklaras ogiltig alternativt bara Carolas röster.
Alla påståenden att Carola vann årets final på ett korrekt sätt är felaktiga .
SVT försöker mörklägga det hela.
 
 
 

INGA PENGAR TILL SVT

 

Till dess att SVT medger att finalen i Melodifestivalen inte gick till på korrekt sett och tar bort vinnarens många felaktiga röster uppmanar jag alla att sluta  betala  tv-avgiften till radiotjänst . Det bästa vore om radiotjänst tills vidare behåller allt inbetalat och inte för det vidare,så att SVT inte får några pengar.
Det är bättre att någon annan verksamhet  än utbildningsradion,Sveriges television eller Sveriges radio får några pengar.Pengarna  som radiotjänst får in borde tills vidare ges till skola,vård och omsorg.

VARFÖR LORDI VANN EUROVISION

Orsaken till att Lordi vann årets Eurovision var framför allt deras show och att de var annorlunda, men hade någon form av melodi.

Om det hade funnits fler hårdrockand i Eurovision hade nog Lordis chanser att vinna minskat kraftigt på grund av att då hade inte varit unika i tävlingen.

Lordi liksom Helena Paparizou och Ruslana var det mycket skriverier om i media innan de vann vilket gjorde att folk var mer benägna att rösta på dem än någon de inte hade hört talas om förut

Både Lordi och Ruslana vara utklädda och hade en avancerad show.

Helena Paparizou behövde inte en lika avancerad show för att vinna på grund av sitt kändisskap i Europa.

 Ibland kan vi i Sverige tycka att det är konstigt att vissa artister får mycket röster, men orsaken till deras röster är att de är superkändisar i någon del av Europa.

För att vinna Eurovision krävs förutom mycket uppmärksamhet och någon form av melodi med en refräng antingen en avancerad show som helst ska ha fyrverkerier, artisten är en internationell kändis eller att man är utklädd på scen eller sjunger en etnomusikalisk låt av samma typ som Sarek brukar ha eller helt det är något unikt med låten eller framträdandet, störst chans har man om det är en kombination av ovanstående.

Om alla framträdanden är likadana är det låten som avgör.

De enda svenska artister som är internationella kändisar tror  jag är E-Type och medlemmarna i A-Teens, ABBA, Ace of Base och Roxette.

 

TV-AVGIFTEN ÄR OCKER

Enligt  svensk straffrätt är ocker olagligt,eftersom tv-avgiften enligt svensk straffrätt är att betrakta som ocker är den  därmed också olaglig.

 
Det finns därmed ingen laglig grund för någon i Sverige att betala tv-avgift så länge den inte sänks och baseras på inkomst och antingen baseras på innehav av apparat och  fördelas mellan alla företag som producerar,sänder eller vidarbefordrar tv eller radio  i Sverige eller baseras på  på  hur mycket man tittar på SVT respektive lyssnar på Sveriges radio .
 
Skatter bestämnds av riksdagen och betalas in via skatten, inte som avgift .Avgifter som betalas in via faktura ska  baseras på  att kunden utnyttjar tjänsten och bestämmas av ett företag eller myndighet,inte riksdagen eller regeringen.

 

 

 

VARFÖR HAR DE STÖRSTA FÖRETAGEN DE HÖGSTA PRISERNA ?

 

Varför är det så att att storföretag med stordriftsfördelar har högre priser på varor och tjänster  än mindre företag ?
Varför finns de högsta priserna på filmer,böcker och musik och tjänster som  el,telefoni,tv och bredband hos  de största företagen ?
Större företag med höga priser har oftast sämre produkter än små företag med låga priser.
Exempel på företag som borde ha låga priser på varor och tjänster utifrån stordriftsfördelar är Akademibokhandeln,Åhlens,Com Hem,Bokia,Boxer,Radiotjänst,Fortum och Telia.
Varför är det så att när små företag köps upp av stora så höjs priserna och produkten försämras på något sätt ?
Är de största företagen inom respektive bransch också de mest giriga ? 
 

OM FILDELNING OCH PIRATEBAY

Att folk är upprörda över ingripandet mot Piratebay beror framför allt på att det har föregåtts av ministerstyre och att Piratebay inte har något olagligt material utan är en länksida.Hos piratebay finns även lagligt material och samt upphovsrättskyddat material som filmbolag inte vill sälja.

Orsaken till fildelning är att priserna  är mer än dubbelt så höga i Sverige jämfört med  omvärlden och  dåligt utbud.
Det är ibland svårt att köpa  film och musik i Sverige på grund av att det bristande utbudet som delvis beror  på att film och musik dras in efter en kort tid från marknaden. 
Bara en tiondel  av de inkomster film och skivbolagen får in går  till upphovsmännen och andra som har varit inblandade i produktionen,så om bara de som har gjort sig förtjänta ska få betalt kan man minska priset kraftigt .
Det är konstigt att musik på cd och film på dvd är dyrare än deras äldre motsvarigheter  radiokassett och vhs ,eftersom det är ju mycket dyrare att  producera en film på vhs jämfört med dvd och mycket dyrare att producera musik för kassett jämfört med cd.
Om all film och musik fanns till försäljning   och priserna sänktes skulle fildelningen  minska och kanske försvinna helt.
Lösningen är att människor skulle hos  företag kunna beställa vad de  vill ha för filmer,tvserier och musik på skiva,inklusive sådant som annars inte skulle vara utgivet.

 

MARKNADSMÄSSIGA PRISER OCH UTBUD

Man kan fråga sig varför företag inom  branscherna bank,film,musik,data,kollektivtrafik och digitaltv och större företag inom el,telefoni,tidningar,bredband och bokförsäljning  inte erbjuder sina varor och tjänster till lägre marknadsmässiga priser  och varför de inte erbjuder ett  utbud baserat på efterfrågan ?

FRÅGOR ATT TA UPP I VALET 

 

För  de  partier som vill få många röster så finns det några populära frågor som de kan ta upp.
Vara emot könsneutrala äktenskap och arbeta för att  bort de homosexuellas rätt att adoptera. De flesta är emot könsneutrala äktenskap och det är bara en liten minioritet av debattörer och politiker som är för att homosexuella ska ha rätt adoptera.
Avkriminalisera småskalig olaglig fildelning så att bara de som tjänar pengar och har gjort mycket omfattande piratkopiering ska kunna straffas, så att man inte riskerar att straffas för nerladdning  av ett mindre antal filer. De flesta fildelare ska inte riskera att straffas.
 
Gör om Löwenströmska sjukhuset till ett riktigt sjukhus med samma kapacitet som det var innan nerläggningen  .Löwenströmska lades ner på grund  av ideologiska skäl,det fanns inga ekonomiska grunder för nerläggningen.
Bättre och billigare kollektivtrafik i Stockholms Län.Eftersom man har kraftigt har försämrat kollektivtrafiken de senaste tio-femton åren så borde SL ha så mycket pengar över att de rent logiskt borde kunna sänka avgifter till 1990 års nivå och samtidigt kunna satsa mer på kollektivtrafiken 
 

OM FOLKPARTIETS DATAINTRÅNG

Dataintrånget av folkpartiet  mot socialdemokraterna har kommit lämpligt för sossarna. Konstigt att sossarna  reagerar först nu när de har känt till intrånget sedan flera månader tillbaka.Om de hade reagerat på dataintrånget för flera månader sedan så skulle dataintrånget kanske ha varit delvis glömt  vid det här laget ,så för sossarna passar tidpunkten in.Frågan är om det här egentligen har planerats  hos det socialdemokratiska partiet,särskilt medtanke på att det är en socialdemokrat som frivilligt har gett en  folkpartist inloggningsuppgifter och har medverkat till att dataintrånget har kunnat ske.
 

FEL ATT JAGA FILDELARE

 Det är  fel att jaga fildelare bland allmänheten utan man borde istället inriktade sig på källan till  spridning av upphovsrättsskyddat material som finns hos de företag som har producerat materialet från början. Antipiratbyrån  och deras uppdragsgivare borde egentligen börja jaga sig själva  i stället för folket.

 

SLUTA KLAGA

Företagen inom film,musik och dataindustrin borde sluta klaga  utan borde i stället sänka priserna,utöka och förbättra utbudet och modernisera distributionssystemet. Företagen behöver även lära sig kopplingen mellan utbud och efterfrågan,vilket de ännu inte verkar förstå.Försäljningen av film och musik har ju inte minskat på grund av olaglig fildelning,utan troligtvis ökat i stället. 

 

STORA FÖRETAG HAR DET SVÅRT MED MARKNADSEKONOMI

Varför är stora företag inom  olika branscher som exempelvis musik,film,data,dagstidningar,el,telefoni,bredband,tv och böcker  dåliga  på att  ha
utbud och  priser baserade på efterfrågan  och marknadsekonomiska principer
 Typexempel är  EMI,Telia,Boxer,Fortum och Com hem.
 

INTERNATIONELL DUBBELMORAL OM OCKUPATIONER 

 

Varför behandlas Israel,USA och Kina olika gällande deras ockupationer av  främmande mark ?
Kina ockuperar ju landet Tibet och borde få samma kritik av världssamfundet  för sin ockupation som Israel får för  de Palestinska områderna och USA för Irak.
Skillnaden mellan de Palestinska områderna och Irak å ena sidan och Tibet å den andra sidan  är att de båda först nämnda har en mycket större möjligheter att styra över sig själva  jämfört med Tibet.
Både Irak och Tibet är självständiga stater  som är under ockupation,men i Irak är ockupationen tillfällig och har en egen regering och i Tibet  har ockupationen  blivit permanent.
 

BOJKOTTA KINA

 
Man borde  införa bojkott  och sanktioner mot Kina  tills dess de  har infört demokrati och flerpartisystem och låtit Tibet och Taiwan bli självständiga.
Konstigt  att Kina får anordna OS när Sydafrika  inte fick vara med alls,Kina har ju ett liknande system som Sydafrika med en form av apartheid.
Västerländska företag borde inte handla med Kina tills vidare.
 

MER MODERNA DIGITALBOXAR

Det finns redan digitalboxar som gör att man behöver bara en box per hushåll och man kan då titta på olika digitala  kanaler på olika  tvappsarater samtidigt. De finns i andra Europeiska länder för alla typer av digitaltv.Men inte i Sverige,troligtvis av ekonomiska skäl för då skulle ingen behöva betala för extra boxar eller programkort.
Redan nu finns en adapter att köpa i Sverige som gör att  man inte behöver skaffa  några  tvillingkort eller extra boxar för marksänd digitaltv.
 

LÖSNING PÅ PALESTINAKONFLIKTEN

Lösningen till konflikten med Israel och palestinierna i Mellanöstern  är att Palestinierna får ett  självständigt land jämsides med Israel och att Hamas och Hizbollah  förbjuds helt i sin nuvarande form .Eftersom Hamas kontrolleras av Syrien och Hizbollah av Syrien och Iran måste dessa regimer störtas för att det ska kunna bli en permanent fred i Mellanöstern,om dessa regimer inte störtas är alla fredsavtal meningslösa på lång sikt. 

 

LOKALA VALFRÅGOR

 
För  de  partier som vill få många röster så finns det ett  par populära frågor som de kan ta upp.
 
Gör om Löwenströmska sjukhuset till ett riktigt sjukhus med samma kapacitet som det var innan nerläggningen  .Löwenströmska lades ner på grund  av ideologiska skäl,det fanns inga ekonomiska grunder för nerläggningen.
Flytta all primärvård från Löwenströmska närmare patienterna  !,exempelvis till Bollstanäs eller slå samman östra vårdcentralen med den i Väsby Centrum.
Bättre och billigare kollektivtrafik i Stockholms Län.Eftersom man har kraftigt har försämrat kollektivtrafiken de senaste tio-femton åren så borde SL ha så mycket pengar över att de rent logiskt borde kunna sänka avgifter till 1990 års nivå och samtidigt kunna satsa mer på kollektivtrafiken ! Förbättra busstrafiken i Upplands Väsby,minska på antalet avgångar med buss 545 och satsa i stället mer på 536 och 534 övriga linjer, kanske även införa nya busslinjer.Förbättra busstrafiken till och från Rotebro mot Bollstanäs!

BRA STEGÖ
 

Det var bra gjort av Cecilia Stegö Chilò  att inte betala tvavgift.Den är en positiv förebild för alla att  ministrar inte betalar tvavgift.
Tvavgiften är orättvis eftersom den inte baseras på varken inkomst eller tvtittande.
Eftersom det är innehav av tvmottagare som gör en skyldig att betala tvavgift så borde även kommersiella  tv- och radiokanaler få ta del av tvavgiften.
Det ger SVT och SR en felaktig konkurrensfördel att kunna få pengar oavsett programinnehåll och tittare och lyssnare till skillnad från kommersiella kanaler där antalet tittare påverkar intäkter.
Det är fel att påstå att SVT och SR är oberoende eftersom regeringen verkar ha lika stort inflytande över deras verksamhet som om de var helstatliga bolag.
Hoppas nästa kulturminister är negativ till tvavgiften och public service.
 

SVT HAR DÅLIGT UTBUD

 

Sveriges Television borde satsa mer på unga vuxna än vad de gör nu,numera riktar sig SVT framför allt gentemot barnfamiljer och personer över 50 år,övriga åldersgrupper  verkar vara ointressanta för SVT .TV för alla åldrar slutade SVT att satsa på vid mitten av 90-talet,bäst tvutbud hade SVT på 80-talet.

Om SVT hade samma  inköpspolicy nu som de hade på 80-talet så skulle många tvserier som visas på de kommersiella kanalerna visas på SVT i stället. Om den typ av tvserier och filmer som visas hos de kommersiella kanalerna inte skulle passa in i public service så kan SVT inte ha varit  inom public service under 80-talet och början på 90-talet.
 
Sveriges Television är dåliga på att sända bra tvserier och filmer numera,det SVT är duktigast på och som de ska satsa på är nyheter och fakta. Underhållning är SVT   inte så bra på,det ska låta de kommersiella kanalerna sköta.
Hoppas den nya regeringen avpolitiserar  public service där socialdemokratiska regeringar har haft för stort inflytande över public servicebolagens verksamhet ,det vore även bra om SVT satsar mer på de unga än på seniorerna .

RASERA DE SOCIALISTISKA INSTITUTIONERNA

Regeringen borde agera mer mot de socialistiskt styrda institutionerna i samhället,det vill säga  public serviceföretagen,studentkårerna och de fackförbunden så att deras inflytande i samhället minskar.
Sveriges Television har för länge haft ett programutbud som har baseras på socialistiska idéer och det socialdemokratiska partiet har i och med att de har varit i regeringsställning haft för stort politiskt inflytande över SVT;s verksamhet.Antingen borde public servicebolagen bli statligt ägda bolag eller så  bli mer oberoende. 
Studentobligatoriet borde avskaffas eftersom studentkårerna är att betrakta som socialistiska organisationer och studentinflytandet borde demokratiseras till skillnad mot dagens odemokratiska kårval .Kårfullmäktige borde ersättas med valda  högskole eller universitetsfullmäktige.
De fackliga organisationernas makt i samhället borde minskas,bland annat borde rätten att sätta ett företag i blockad när det har skrivit kollektivavtal tas bort eftersom det har missbrukats det senaste åren.
Man  har  använt  blockadvapnet  för att få företag  att skriva kollektivavtal trots att de anställda skulle få det sämre med ett kollektivavtal,detta gäller då särskilt aktionerna mot ett baltiskt byggföretag under förra året.
 

MINSKA FACKETS MAKT

 
De fackliga organisationernas makt i samhället borde minskas,bland annat borde rätten att sätta ett företag i blockad när det inte har skrivits kollektivavtal tas bort eftersom det har missbrukats det senaste åren.
Man  har  använt  blockadvapnet  för att få företag  att skriva kollektivavtal trots att de anställda skulle få det sämre med ett kollektivavtal,detta gäller då särskilt aktionerna mot ett baltiskt byggföretag under förra året.
 
 

2007

MAN FÅR NOG ALDRIG FAST VEM SOM MÖRDADE OLOF PALME

Det är inte sannolikt att man någonsin får reda på vem som mördade Olof Palme  eftersom polisen inte undersöker alla spår ordentligt.Polisen är inblandad i mordet på något sätt.SÄPO ansåg att Olof Palme var ett hot mot rikets säkerhet.

Troligtvis kommer mordet på Olof Palme att hamna i samma grupp som morden på John F Kennedy och Martin Luther King där man inte har lyckats gripa de eller den som begick respektive mord.
I alla tre fall har man bara lyckats gripa personer som inte har någonting alls med respektive mord att göra.
 

BRA FÖR DE BORGERLIGA OM MONA SAHLIN BLIR PARTILEDARE

Om Mona Sahlin,Per Nuder eller Vanja Lundby-Wedin skulle bli ledare för socialdemokraterna blir de borgerliga  glada eftersom sossarna kan  säga adjö till att vinna nästa val.Mona Sahlin kanske aldrig får möjlighet att vara partiledare i ett val för hon kanske hinner avgå innan dess på av nya skandaler. 

 

OM  DIKTATURER

 

 

Både Brunei och alla arabstater i Asien utom Syrien,Saudiarabien och Yemen genomgår just nu en demokratiseringsprocess.

Kuwait har redan infört allmänna val,övriga arabiska monarkier och Brunei verkar vara på väg att införa någon form av demokrati,vilket kanske kan  leda till fungerande fullfjärdrade demokratier i framtiden.

Kungen blev felaktigt kritiserad bara för att han nämnde att sultanen brukar ha öppet hus för sina medborgare,det var dubbelmoral eftersom det utifrån mänskliga rättigheter är mycket värre att ha kontakter med Kina,Kuba och andra kommunistiska diktaturer och Burma,Iran,Syrien,Sudan och Libyen än med länder som exempelvis Förenade arabemiraten och Brunei. 

När kungen besökte Brunei hade sultanen redan beslutat om att ha allmänna val och man har fortfarande i Brunei och vissa monarkier på den arabiska halvön rätt att överklaga domstols och myndighetsbeslut till brittiska domstolar eftersom de fortfarande är kopplade till det brittiska rättsväsendet efter kolonialtiden.

Ett problem i många i Brunei och andra diktatoriska monarkier är att oppositionen kanske inte är så mycket bättre, utan troligtvis bara skulle införa en mycket värre diktatur än vad det redan är om de fick makten

Förtryck kan vara olika i olika diktaturer, i länder som Iran och Kina förtrycks alla, medan i vissa diktaturer förtrycks bara de som med våld vill störta regimen. Folket i Förenade arabemiraten är till skillnad från de i Kina,Iran och Nordkorea inte bland världens mest förtryckta folk.  

 

OM MELODIFESTIVALEN

 

Det märks tydligt att Melodifestivalen framför allt riktar sig till barn och pensionärer efter den första deltävlingen och inte till tonåringar eller unga vuxna .
De två artister som hade störst chans  bli bland de fem bästa i Eurovision Song Contest gick inte ens vidare till final,Sofia och Elin Lanto
Om Sofia hade vunnit hela Melodifestivalen hade hon haft tusen gånger så stor chans att vinna hela Eurovision Song Contest än de pinsamma artistena som skulle bli utskrattade  eftersom hennes musik inte är svensk folkmusik utan internationell .
De pinsamma artisterna som inte passar i Eurovision är Anna Book,Tommy Nilsson,Uno &  Irma och Svante Thuresson & Annelie Rydé och som  skulle göra så att Sverige behöver kvala nästa år.
Hoppas Elin Lanto  vinner Melodifestivalen  så att Sverige ska ha en chans att vinna Eurovision Song Contest.
 

SKAFFA INTE PLATT TV OM MAN BOR I LÄGENHET

 

Jag vill varna alla som bor i lägenhet och har kabeltv att inte skaffa en platt tvapparat som lcd eller plasma eftersom tvbilden är dålig  och bilden försvinner  ofta. 
Enligt Com Hem så ska det vara dålig tvbild på platta tvapparater ,särskilt om man bor i en lägenhet.
Ju fler lägenheter det finns i ett hus desto sämre tvmottagning ska varje enskilt hushåll ha enligt Com Hem
 

SOSSARNA HAR REDAN EGEN TV

Det är konstigt att socialdemokraterna ska  starta en tvkanal på en nätet när de redan har egna tvkanaler,SVT.

Man fråga sig om SVT egentligen står för Socialistisk Vänstertelevision eftersom deras utbud är mycket smalt och riktar sig framför allt till barn,pensionärer,socialistiska politiker,författare och personer som arbetar med film och tv.
SVT planerar sitt programutbud utifrån socialistiska värderingar och verkar stå under kontroll av det Socialdemokratiska partiet .
Socialdemokraternas  långa regeringsinnehav beror delvis på att  SVT sprider socialistisk propaganda.
Man borde avpolititisera public service.

BRA ATT TRÄNGSELSKATTEN KOMMER STOCKHOLMARNA TILL DEL

Till skillnad från om socialdemokraterna fick bestämma så kommer trängselavgiften att gå  till  Stockholm och Stockholms län.
Om Socialdemokraterna hade fått bestämma skulle trängselavgiften gå till kostnander  i andra delar av landet vilket innebär att då skulle invånarna i Stockholms län fått vara med att via trängselavgiften finansiera bland annat Botniabanan i Norrland .
Sossarna anser att trängselavgiften är ett sätt att beskatta  de "rika" invånarna i Stockholms Län lite extra.
 

OM DATAINTRÅNGET

Dataintrånget av folkpartiet  mot socialdemokraterna har kommit lämpligt för sossarna. Konstigt att sossarna  reagerade först i september när de har känt till intrånget sedan flera månader tillbaka.Om de hade reagerat på dataintrånget för flera månader innan så skulle dataintrånget kanske ha varit delvis glömt  vid valet ,så för sossarna passar tidpunkten in.Frågan är om det här egentligen har planerats  hos det socialdemokratiska partiet,särskilt medtanke på att det är en socialdemokrat som frivilligt har gett en  folkpartist inloggningsuppgifter och har medverkat till att dataintrånget har kunnat ske.
Folkpartiet fastnade i den socialdemokratiska fällan.

 

 FEL ATT JAGA FILDELARE

Det är fel att att bara jaga små fildelare,med tanke på att större delen av allt som sprids har lagts upp innan det finns till försäljning eller spelats för allmänheten. Jag tror att det mesta som sprids gör det för att att anställda inom respektive företag lägger upp materialet,eftersom det är bara de som har tillgång till det. 
Orsaken till problemet med fildelning i Sverige är hög tillgång på datorer och bredband i kombination med goda kunskaper i engelska och andra språk,dålig konkurrens och de ovanligt höga priserna på  upphovsrättsskyddat material och ett mycket litet utbud. Man måste öka utbudet och sänka priserna för att lösa problemet inte jaga fildelare. 

Viss musik,exempelvis Roxette finns bara att få tag på via fildelningsprogram och kan inte köpas på laglig väg . Exakt samma dvdfilm som i Sverige kostar 249 kr,kan man lagligt köpa för bara en tredjedel av priset i Spanien .Vissa filmer och skivalbum som i Sverige kostar omkring 200 kr kostar omkring 50 kr i Frankrike.
Jag tycker att återförsäljare borde få bränna film,musik och tvserier åt privatpersoner som själva fritt får välja vad som ska vara på skivan .
Marknaden för film,dataprigram,musik och tvserier baseras inte på  tillgång och efterfrågan. 
 

 

STÖRTA ONDSKAN I VÄRLDEN

Man borde upphäva alla diplomatiska relationer och  införa vapenembargo och andra ekonomiska sanktioner mot de  mest ondskefulla regimerna i  världen  det vill säga Kina,Nordkorea,Kuba,Burma,Iran,Libyen,Sudan,Vitryssland  och Zimbabwe.
 
Det borde vara förbjudet  att bedriva företagsverksamhet för västerländska företag i Kina och i de andra nämnda staterna
 
Dessa länder borde även förbjudas att arrangera  och delta i Olympiska spel och att delta i andra internationella evenemang .
 
Man borde även frysa alla tillgångar tillhörande antingen dessa ländernas  regeringar, statsledning och deras familjer eller statliga företag från dessa länder och även införa reseförbud för statsledningen samt också militära och diplomatiska företrädare för dessa länder.
 
Hela statsledningen i dessa ovanstående länder  borde efterlysas för brott mot mänskligheten ,men eftersom Kina,Libyen,Iran och Sudan stödjer internationell terrorism ska de även efterlysas för terroristbrott.
Mer kraftiga sanktioner borde införas gentemot Iran  på grund av deras bidrag till  Libanonkriget 2006,flera av de raketer som användes mot Israel sköttes av Iransk militär,det förekom även direkta strider mellan israelisk och iransk militär i Libanon.

 

I Kina  använts idrottsarenor framför allt till offentliga avrättningar och inte till idrott,anläggningarna för OS 2008 bara betraktas som nya moderna avrättningsplatser.
 
Konstigt att Kina får arrangera OS när de förföljer en fredlig,opolitisk idrottsrörelse som Falun Gong.
 
Inför OS har kinesiska myndigheter drivit bort människor från deras hem mot de boendes vilja ,ibland genom våld och hot om fängelse.
 
Alla idrottsarenor som kommer att användas i OS kommer därefter att återgå till deras ordinarie verksamhet det vill säga offentliga avrättningar.
 
Det är också fel  att Kina utifrån kommunistisk ideologi håller på att långsamt utrota etniska minoriteter genom att använda ettbarnspolitiken.
 
 
I områden t.ex i Tibet där det bor ickekineser så är det så att rikskineserna får skaffa obegränsat med barn medan personer ur ursprungsbefolkningen eller andra minoritetsgrupper bara får skaffa barn överhuvud taget om de antingen arbetar för regimen eller genom att genom lotteri få rätt att skaffa barn ,för övriga par är det olagligt att bli föräldrar i dessa områden och dessa par riskerar att hamna i koncentrationsläger.
Många barn som tillhör minoritetsgrupper  adopteras bort mot föräldrarnas vilja för att kinesiska myndigheter vill bli av med etniska minoriteter.
 
 
För att skapa det klasslösa samhället utifrån kommunistisk ideologi krävs utplånade av etniska minoriteter,vilket Kina just nu håller på med. Kommunismen är en rasistisk,krigshetsande och antidemokratisk ideologi och därmed är alla kommunister även rasister.
Väst borde på samma sätt som man arbetar för ett självständigt Palestina även arbeta för att Kinas  olagliga ockupation av det oberoende landet Tibet ska hävas.
 
Kina stödjer också olika terroriströrelser och är genom sina kärnvapen ett hot mot internationell säkerhet.
 
Det var bra att Scandic vägra  att ha en kubansk handelsdelegation boende på sitt hotell i Oslo,alla andra hotell borde ha detta agerande som en förebild för hur man ska agera gentemot officerare,diplomater,politiker och medlemmar i handelsdelegationer från Kina, Kuba, Burma, Iran, Syrien, Nordkorea,Vitryssland,Libyen och Sudan.
 
Hela Kinas statsledning borde gripas för folkmord på grund av det pågående folkmordet på etniska minoriter i Kina och Taiwan borde erkännas  antingen som en självständig stat eller som den lagliga företrädaren  för hela det kinesiska folket.
 
Eftersom  Kuba,Burma och Nordkorea  har statlig narkotikaproduktion så borde deras regeringar även efterlysas för nakotikabrott särskilt med tanke på att de använder sig av diplomater och sina diplomatiska  beskickningar för att sprida narkotika.
 
Fidel Castro är att betracktas som  latinamerikas  mäktigaste maffiaboss gällande narkotika.
 
När USA under Kosovokriget bombade Kinas ambassad i Serbien,var det ett steg i rätt riktning gentemot Kina och andra tyranner.
 

KINAS INHUMANA SYSTEM

Varför får Kina arrangera OS när Sydafrika var utsatt för sanktioner när de hade apartheid ?

Kinas regim för en rasistisk apartheidliknande politik gentemot etniska minoriteter i landet.
Den kinesiska regeringens syn på etniska minioriter liknar den som Adolf Hitler hade gentemot judarna.
Varför protesterar  väst inte mer mot Kinas olagliga ockupation av Tibet ,när man protesterar mot Israels ockupation av de palestinska områderna ?
Man borde stödja vissa folkgruppers vilja att bryta sig ut ur Kina för att bilda en egen stat annars riskerar många folkgrupper i Kina att försvinna för all framtid på grund av den pågående utplåningen.
Organisationer som arbetar för demokratisering  i Kina borde få  mer stöd från väst.
 

FÖRBJUD FARLIGA SEKTER 

Livets ord,Maranata och Jehovas vittnen är oseriösa sekter som  är samhällsfarliga och borde förbjudas.
Om de har någon religiös tro vilket är mycket tveksamt med tanke på hade inte har någon religiös verksamhet, så har deras tro ingenting med kristendomen att göra eftersom de inte tror på Jesus.
Medlemmar i dessa sekter borde inte få ställa upp i politiska val eftersom de har en farlig påverkan på andra människor.

CATHRINE DA COSTA

De så kallade obducenten och allmänläkaren borde inte få något skadestånd alls för Cathrine da Costafallet utan i stället borde deras offer få pengarna. Det är mycket osannolikt att de inte styckade Cathrine da Costa.
Oavsett vem som mördade Cathrine da Costa är den personen eller dem troligtvis skyldiga till flera liknande ouppklarade mord på kvinnor som var bekanta med obducenten och allmänläkaren.

2008

LÖSNINGEN PÅ FILDELNING

Lösningen på problemet med fildelning är att man slutar kopieringsskyddar skivalbum ,att tiden mellan utgvivning i ursprungslandet och resten av världen blir så kort som möjligt,att man slutar  dra in upphovsrättsskyddat material,ökar tillgången på hyrfilm och att återförsäljare borde få själva få bränna film, musik, musikvideos och tv-serier  på enskilda kunders beställning  för att pressa priserna och öka utbudet för att  på det sättet få bukt med olaglig  fildelning, exempelvis genom en central databas.

Tvbolag borde få sälja inköpta tv-serier direkt till privatpersoner, exempelvis styckevis efter det att de har visats på tv, hela säsonger skulle bara säljs om man inte planerar att ge ut en utgåva med svensk text.

Exempel när fösta tredjedelen av en säsong av en tv-serie har visats skulle man  få kunna få börja köpa enstaka avsnitt med en försening på en månad, när allt har visats får man köpa hela säsonger, men det skulle vara dyrare att köpa hela säsongen i form av enstaka avsnitt än att vänta till en ordinarie dvdutgåva.

Filmerna skulle i första  hand vara sådana som redan  har utgått eller filmer som av någon anledning filmbolag  inte vill ge ut med  engelskt tal och svensk text, kanske mindre kända filmer,därefter så skulle mer kända filmer läggas upp i databasen.

Jag förslår att upphovsmännen får monopol på utgivning av ett verk i tre år,därefter är det lagligt  för vilket företag som helst sälja kopior under förutsättning att upphovsmannen (ex filmbolag) inte  redan har gjort någon utgivning .Andra företag än de som har rättigheterna till upphovsrättsskyddade verk får rätt att ge ut egna kopior om de som äger rättigheterna drar in verket (film eller skivalbum).

Förutsättningen är att de andra företagen betalar ekonomisk ersättning och inte ändrar något i originalet,undantaget textning av film eller tvprogram,exempelvis om upphovsmannen ger ut en utgåva med två skivor och extramaterial,får det andra företaget senare bara ge ut själva filmen och biotrailers på en skiva.

 

ÅTALET MOT PIRATEBAY

Det är fel att åtala dem som ligger bakom Piratebay,åtalet har inget med juridik att göra ,bara politik .
Hos Piratebay sprids material som företag inte vill erbjuda allmänheten. Piratebays verksamhet baseras till skillnad från film,data och skivbolag på utbud och efterfrågan.
Problemet är att företag inom film,musik och databranschen inte vill erbjuda något stort utbud och de vill inte heller ha en rimlig prisnivå på sina produkter så att folk vill betala. Sverige är mycket dyrare på upphovsrättsskyddatmaterial än i resten av Europa.
Man borde sänka priserna på en europeisk nivå,det vill säga en prissänkning på minst 60% på film och böcker och 50 % på övrigt upphovsrättsskyddat material.

 

2009

 

AGERA MOT KINA

Jag föreslår sanktioner gentemot Kina tills dess att de blivit en demokrati med flerpartisystem,slutat begå brott mot de mänskliga rättigheterna.
Sanktionerna jag föreslår är vapenembargo,importförbud för kinesiska varor, konfiskering av alla tillgångar som tillhör kinesiska staten  eller kinesiska företag,förbud för västerländska företag att ha verksamhet i Kina,förbud för kinesiska företag att ha verksamhet i Sverige eller vara delägare i svenska företag.

ATT TILLÅTA NIQAB ÄR KÖNSDISKRIMINERING


Man borde förbjuda kvinnor att bära  niqab eller burka för att hjälpa dessa kvinnor mot diskriminering och förtryck.Att låta kvinnor bära niqab eller burka handlar om könsdiskriminering. Det bara ett svepskäl när  någon hänvisar till ens religion för att få använda niqab eller burka utan det handlar om att kontrollera flickor och kvinnor så att de inte kan vara en självständig individ. Det finns ingen religion idag där det finns någon religiös grund för att använda niqab eller burka. Att  aktivt motarbeta att dessa kvinnor använder sig av burka eller niqab är inte religiös diskriminering  utan kommer på lång sikt leda till att  dessa kvinnor om de slutar med niqab och burka kan  få ett bättre liv.
 

 BORT MED KINAS REGIM

Kinesiska regimen försöker på olika sätt genom folkmord utplåna etniska minoriter. Man använder ett statligt lotteri för att begränsa vilka som rätt att bli föräldrar och på samma sätt  och liknande syften som Nazistyskland sätter man  människor i koncentrationsläger.

Jag föreslår sanktioner gentemot Kina tills dess att de blivit en demokrati med flerpartisystem,slutat begå brott mot de mänskliga rättigheterna,ställt Kinas statsledning inför rätta före sina brott,slutat stödja internationell terrorism och erkänt Tibets och Taiwans självständighet.

Sanktionerna jag föreslår är vapenembargo,importförbud för kinesiska varor, konfiskering av alla tillgångar som tillhör kinesiska staten  eller kinesiska företag,förbud för västerländska företag att ha verksamhet i Kina,förbud för kinesiska företag att ha verksamhet i Sverige eller vara delägare i svenska företag.

Kinesiska diplomater,militärer,medlemmar av Kinas kommunistparti och företagsledare ska behandlas på samma sätt som man behandlar företrädare för al-Qaida.

Kinas president ska behandlas som den terroristledare han är.

SÅ VINNER SVERIGE EUROVISION

Orsaken till  varför det inte går så bra i Eurovision för Sverige är att i Sverige finns det ingen  koppling mellan kommersiell musik och Melodifestivalen,i andra länder hör dessa ihop. Artister dyker upp i Melodifestivalen för att sedan försvinna till nästa år. I östeuropa ,Island,Malta och Grekland skickar man oftast artisteliten,det gör man inte i Sverige som för det mesta skickar okända sämre artister.De flesta länder  som deltar i Eurovision skulle inte egentligen behöva någon tävling utan basera sin representation utifrån inhemska hitlistor och skickar sina största artister. För att en artist ska vinna Eurovision krävs att artisten har en normal  lyssnarvänlig och trallvänlig sång (det var inte La voix)och antingen är från  östeuropa eller har show. I öst röstar man i första hand på det visuella,i andra hand på sången. Opera och artister som står ensamma scen går det inte bra för i Eurovision.Rybak hade kanske inte vunnit om han stått ensam på scen ,inte rört sig  och utan sin fiol.
Melodifestivalen skulle bli bättre om de låtskrivare som brukar dominera melodifestivalen bara fick en ha låt var. Chansen för att  Sverige skulle vinna Eurovision skulle öka om TV4 tog över tävlingen. Jag föreslår att Melodifestivalen delas upp i ett underhållningsprogram med alla sorters musik och en musiktävling med bara ballader och pop och rockmusik med inriktning på att vinna Eurovision

VARFÖR GES NOBELPRISET INTE TILL ROMANFÖRFATTARE?


Varför ger man  inte längre  Nobelpriset i litteratur till romanförfattare ?
Det verkar som att kriterierna för få litteraturpriset är att man antingen skriver så konstigt så att ingen förstår eller bara skriver ett fåtal dikter,skriver facklitteratur ,har  suttit i fängelse för sina åsikters skull eller är eller har varit aktiv politiker.Den svensk som har störst chans att få litteraturpriset enligt Svenska akademiens kriterier verkar vara förre statsministern Göran Persson.
Om Svenska akademien  hade haft samma kriterier som för hundra år sedan så skulle  John Grisham och Astrid Lindgren ha fått priset för länge sedan och JK Rowling vara aktuell för litteraturpriset,ett par barnboks och fantasyförfattare fick under första halvan  av 1900-talet  Nobelpriset i litteratur.
Man kan numera beteckna nobelpriset i litteratur för galningarnas litteraturpris
Varför ges inte litteraturpriset till de största författarna av litteratur i världen ?
 

SLUTA TA MED GAMLA LÅTAR


SVT måste sluta ta med gamla icke nyskrivna låtar i Melodifestivalen. Båda gångerna Charlotte Perelli har vunnit har det varit med låtar som inte är nyskrivna,1999 vann hon med en låt som skrevs på 1970-talet och 2008 med en låt som spelades på radio sommaren 2007,men som skickades in inför Melodifestivalen 2007.
 Star Pilots hade årets melodifestival med en låt som de själva hade gett ut på skiva redan 2008.

MAN SKA SJUNGA I MELODIFESTIVALEN

Hoppas  SVT inför nästa  Melodifestival ställer krav på att en deltagande artist ska sjunga,Caroline af Ugglas sjöng inte en enda ton eller sekund,utan bara läste en dikt

RÄTTSSYSTEMET ÄR ORÄTTVIST


Det är fel att att personer som allmänläkaren och obducenten kan få skadestånd i fallet Cathrine Da Costa,de borde i stället  betala skadestånd till sina offer och deras anhöriga. De hade om de inte varit läkare dömts till livstidstraff för mord,personer har i Sverige döms för mord utifrån en mycket sämre bevisning eller ingen bevisning alls.
Läkarna gick fria på grund av att beviskraven i Sverige är olika beroende på personens sociala ställning,medlemskap i politiskt parti,yrke och etnisk bakgrund.
Det är exempelvis svårare att döma  en präst,advokat eller läkare jämfört med en utomeuropeisk invandrare eller en hemlös person.
Om en borgerlig och en socialdemokratisk politiker döms för samma brott så får den socialdemokratiska politikern på grund av att denne  är socialdemokrat straffrabatt.

 

 

2010

SVAG MELODIFESTIVAL

SVT har  i år satsat på att ha så svagt startfält i melodifestivalen som är möjligt,man kan fråga sig om SVT vill att det ska gå bra  i Eurovision ?
Så svagt startfält som i år har det aldrig tidigare varit sedan SVT införde deltävlingar.
Problemet är att det är för stor musikalisk bredd i melodifestivalen och att SVT  till skillnad från andra länder inte vill ha någon från artisteliten till Eurovision.
Som vanligt var det den andra deltävligen som hade det svagaste startfältet och de sämsta låtarna.
Melodifestivalen borde ersättas med ett underhållningsprogram där man inte tävlar med samma musikaliska bredd som melodifestivalen och en smalare musiktävling med bara pop,rock och ballader.
För att det ska gå bra för Sverige i Eurovision måste musiken i Melodifestivalen moderniseras.
Sannolikheten för att det ska gå bättre i år för Sverige i Eurovision jämfört med förra året är mycket marginell

 

POPULÄRA TVSERIER FÅR DÅLIGA SÄNDNINGSTIDER

Det är konstigt att vissa tvserier som ses av en stor tvublik får dåliga sändningstider på TV4,trots att det finns tvprogram  med färre tittare som har bättre sändningstider.
Exempel på tvserier som trots  många tittare får dåliga sändningstider är 24,Lost och Heroes.

FINNS TITTARSIFFROR ?

De tittarsiffror som publiceras verkar inte vara korrekta. SVT gynnas på bekostnad av övriga tvkanaler och utländska tvserier och filmer verkar det som man inte  tar med i tittarsiffrorna.De tvkanaler som svenskar tittar mest på är  TV3 och Kanal5 inte SVT och TV4. Om den så kallade panelen finns i verkligheten (Vilket är tveksamt ?) så verkar den bara bestå av personer mellan 5-12 år och över 50 år som är bosatta i glesbygden som bara  kan se på SVT och TV4 och som ogillar spännande tvprogram. Om TVpanelen finns är den inte representativ och de verkar inte finnas unga vuxna eller storstadsbor med  i panelen,det är oftast bonninga tvprogram som  nästan ingen ser  eller seniortv som får höga tittarsiffror ,medan populära tvprogram  inte  är med.

De tvprogram som är populära hos  personer  mellan 15 och 40 år tittar på tas inte med i statistiken. Är det så egentligen att alla tittarsiffror bara bygger på någons teoretiska hypotes ? Är tittarsiffror bluff  och båg ?

MEST TV FÖR DE ÄLDRE OCH LANDSBYGDEN

Varför satsar SVT och TV4 nästan bara på tittare som är över 50 år eller är bosatta i landsbygden ?
De sänder många tvprogram som anses bonniga,exempelvis dansbandskampen och körslaget.
Ungdomar och storstadsbor verkar vara ointressanta som tittare för SVT och TV4.
Tvserier som är populära bland stockholmare och unga vuxna får dåliga sändningstider hos exempelvis TV4 till skillnad från  sådana som bara är populära bland personer bosatta i glest befolkade områden.
Efter kl 20 på kvällstid på TV4 riktar sig de flesta tvprogrammen till personer som antingen är över 60 år eller bosatta i glesbygden.
Det visas för mycket realityprogram och för lite tvserier och film på tv,den tidsperiod som dokusåpor andra realityprogram var populära är förbi,men det har SVT och TV4 och vissa andra tvkanaler inte förstått. 
Om SVT och TV4 fortsätter med sin utveckling när gälller tvtablån kommer det att vara så att inom några år så kommer genomsnittsåldern på deras tittare att vara runt 75 år.
Jag föreslår att det skapas en särskild glesbygds- och seniorkanal för bonniga och töntiga tvprogram. Exempel på mossiga tvprogram som allefall nästan ingen tittar på och som skulle passa på en sådan kanal är Dansbandskampen,Körslaget,Jakten på Julia,Bingolotto,Postkodmiljonären,Mästarnas Mästare,Lyckohjulet och Saltön.


STÖD IRANS RIKTIGA PRESIDENT

Världssamfundet borde behandla  Mir-Hossein Mousavi  som Irans valde president i stället för Mahmod Ahmadinejad.
Mousavi fick   ju enligt Irans inrikesdepartement 57 % av rösterna i valet Iran jämfört med   28 % för  Ahmadinejad.
Eftersom Ahmadinejad inte är  lagligt vald president innebär det att  hans regering och hela den iranska regimen  inte har laglig  rätt att styra Iran eller representera det iranska folket. 


OM  SVERIGEDEMOKRATERNASverigedemokraterna  och andra högerextrema organisationer är  antidemokratiska och rasistiska ,de passar  inte in i dagens moderna samhälle eftersom de bygger på osvenska värderingar.Troligtvis så ar det så att de som röstar på Sverigedemokraterna röstarna inte på dem för deras åsikter utan som protest gentemot de etablerade partierna.   
Sverigedemokraterna och övriga  vänster eller högerextrema organisationer borde skickas till historiens sophög.

OM STYCKMORDET

Om obducenten och allmänläkaren fick resning och skadestånd för styckmordet på Catrine da Costa skulle det vara en katastrof för det svenska rättsväsendet,eftersom de inte har straffats för sina brott.

Det finns inga nya omständigheter som inte pekar mot att de var inblandade i styckningen och troligtvis mordet  av Catrine Da Costa. Om det finns nya bevis  som pekar på att de är oskyldiga så är frågan är de falska bevis och varför användes de inte av försvaret i den ursprungliga rättegången om de inte är falska bevis,eftersom bevis om de är riktiga inte skapas i efterhand och om dessa bevis existerar så ska de av naturliga skäl ignoreras.  Obducentens vänner inom det svenska rättsväsendet kanske har hjälpt till att manipulera bevis eller se till att de försvinner.

Det var inte bevisningen utan deras yrke som gjorde att de friades från mordet på Catrine da Costa,många som senare har dömts mord i Sverige har dömts efter svagare bevisning.

Det intressanta är att de enligt polisen alternativa gärningsmännen till da Costas död var bekanta med obducenten. Antingen har obducenten och allmänläkaren själva mördat Catrine da Costa eller styckat henne efter det att hon mördats av en vän till  läkarna. Om allmänläkaren och obducenten är oskyldiga till mordet på Catrine da Costa,vilket är mycket osannolikt ,så  vet de mördarens identitet eftersom han finns bland deras vänner.

Enligt en utredning så dog inte obducentens fru genom självmord,utan genom mord eftersom hennes skador bara fås genom  av hon dödades av en annan människa och brottsplatsen var tydligen arrangerad efter hennes död.

 

Oavsett vem  eller vilka som mördade Catrine da Costa så handlar det om en seriemördare som har begått flera mord på kvinnor,Catrine och de andra olösta kvinnomorden har det gemensamma att de bär namn liknande Jack Uppskärarens offer på 1800-talet,mördaren kanske försökte hylla hans namn genom sina mord.

 

 

 

 

 RÖSTA INTE SVERIGEDEMOKRATERNA OCH ANDRA ODEMOKRATISKA PARTIER

 

Om man är för demokrati , mänskliga rättigheter,yttrandefrihet,svenska värderingar och traditioner och är emot rasism,så finns bland de partier som får mer än tre procent i opinionsundersökningarna två partier man inte ska rösta på,vänsterpartiet och sverigedemokraterna.
Både vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är motståndare till den svenska demokratin och det nuvarande samhällssystemet,båda dessa partier har en mycket tveksam historia .
Konstigt att sverigedemokraterna och andra partier som är emot  demokrati som idé har namnet demokrati i partinamnet

 

DET ÄR BÄTTRE ATT RÖSTA PÅ PIRATPARTIET ÄN PÅ SVERIGEDEMOKRATERNA

 

Om man bara tänker rösta på sverigedemokraterna som en protest  mot de etablerade partierna som borde man tänka om i stället  rösta på Piratpartiet  som är ett mer civiliserat och modernt parti.
 

 

Last updated at 2010.09.18