OLIKA LÄNDERS STATSSKICK

INDEX

FRANKRIKE

STORBRITANNIEN

RYSSLAND

TYSKLAND

USA

FRANKRIKE

Parlamentet består av nationalförsamlingen med 577 ledamöter ,därav 22 för utomeuropeiska kolonier och departement valda för 5 år i enmansvalkretsar.

Senaten har 321 senatorer valda för 9  år ,en tredjedel avgår var tredje år.  Senatorerna väljs indirekt av valkollegium i varje departement eller koloni bestående av samtliga ledamöter i departementsråd och kommunalråd  departementet eller deras motsvarigheter i kolonierna.

Presidenten väljs direkt  för fem år i taget och är exekutiv det vill säga deltar i den verkställande och den lagstiftande makten och utser ministerpresidenten.

Frankrike delas in i 22 regioner  vars fullmäktige väljs i proportionella val samt i 96 departement och 36565 kommuner.

STORBRITANNIEN

 

Underhuset (House of Commons) har  659 ledamöter,därav 529 från England, 72 från Skottland, 40 från Wales och 18 från Nordirland.

Det väljs i enmansvalkretsar för  för 5 år.

Överhuset(House of Lords)  består av livstidspärer (691), de två anglikanska ärkebiskoparna och 24 andra biskopar,90 valda ärftliga pärer och två helt ärftliga pärer.

London Assembly har  25 ledamöter  med 11 ledamöter valda för  hela London och 14 i enmansvalkretsar.

England delas i 87 administrativa enheter ,däribland 41 grevskap

 

Wales parlament, the Welsh Assembly har 40 ledamöter  valda i enmansvalkretsar och 20 i proportionellt val.

Wales  delas in i 22 grevskap och städer.

Nordirlands parlament, the Northern Ireland Assembly  har 108 ledamöter i dess parlament.Nordirland   delas in i 26 distrikt.

 

Skottlands  parlament , the Scottish Assembly har 73 ledamöter  valda i enmansvalkretsar och 56 som är valda proportionellt.

Skottland delas in i 31 administrativa enheter.

 

RYSSLAND

 

 

Rysslands parlament består av federationsrådet  och duman.

Federationsråd med två ledamöter från varje del, sammanlagt 178 ledamöter, en ledamot usedd av den regionale guvernören/presidenten samt en ledamot vald av det lokala parlamentet.

Duman är  valt för 4 år ,450 ledamöter, hälften valda proportionellt med 5% gräns övriga i enmansvalkretsar.

Presidenten väljs direkt för 4 år i taget och utser premiärministern och övriga regeringsmedlemmar och har stor del i  den verkställande makten .

Ryssland har 89 medlemmar kallade federationssubjekt ,däribland 21 autonoma republiker,en  autonom region, 10 autonoma områden , 6 territorier, 49 regioner och två federala städer .

Alla federationssubjekt har egna parlament och grundlagar.

De autonoma republikerna leds av presidenter och ibland finns det också en premiärminister, övriga federationssubjekt   leds av guvernörer  med undantag av St Petersburg och Moskva som leds av varsin borgmästare.

TYSKLAND

Tysklands parlament består av förbundsdagen och förbundsrådet.

Förbundssdagen  har 669 ledamöter valda för 4 år.

Hälften väljs i enmansvalkretsar och resten i proportionella val.

Ett parti måste få 5%  av rösterna i det proportionella valet eller  vinna i minst  3 enmansvalkretsar  för at vara  med om fördelning av mandaten.

Förbundsrådet har 69 ledamöter valda av ländernas parlament beroende på deras befolkningsstorlek.

 

 

Presidenten väljs för   5 år av en federalt konvent som består av parlamentet samt lika många ledamöter valda av ländernas parlament.

Presidenten har mest enbart representativa uppgifter ,men utser förbundskanslern.

Tyskland delas in i 16 delstater ,kallas länder .

 

USA

 

Senaten består av två senatorer per delstat valda för  för 6 år, till en tredjedel av platserna är det val till varannat år .

Totalt 100.

Representanthuset har 435  ledamöter ,minst en per delstat och en per invånare på 30000.

Represententanthuset  väljs för 2 år .

Senaten har 15 ständiga utskott ,medan representanthuset har 19.

 Presidenten  väljs indirekt via ett  valkollegium  motsvarande alla kongressledamöter plus tre för Washington DC var fjärde år.

Alla val sker i enmansvalkretsar med majoritetsval.

Alla delstater har egna parlament och grundlagar och leds av folkvalda guvernörer,men  i det federala distriktet District of Columbia innehas den högsta verkställande makten av en folkvald borgmästare och den lagstiftande makten utgörs av stadens råd . Washington DC har i princip liknande självstyre som delstaterna ,men kongressen och presidenten  har stor makt att stoppa eller förändra dess lagar.

I städerna finns  tre typer:

Stadens råd(City Council) plus folkvald borgmästare.

Folkvald kommission på fem ledamöter.

Råd eller kommission som är folkvald utser en verk ställande direktör(manager).

 

PicoSearch

Last updated at 2003.06.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.