VIKTIGA REFORMER FÖR ATT MODERNISERA KULTURUTBUDET OCH UPPHOVSRÄTTEN

 

1 Begränsa upphovsrätten .Korta ner tiden för ideell upphovsrätt till 10-20 år efter upphovsmannens död. Om  ett företag innehar upphovsrätten så ska den  ideella upphovsrätten bara gälla i 25-40 år efter  premiär/utgivning.

2  Lägg upp alla filmer, tv-program. musikvideos och musik i en databas för laglig nerladdning Återförsäljare ska kunna föra över media till skivor eller andra lagringsmedier på begäran, man behöver inte längre fabrikstillverkats skivalbum ,filmer och tv-serier för försäljning

3 Avskaffa ensamrätten för upphovsrättskyddat material. Två konkurrerade företag ska kunna ge ut samma bok, film eller tv-serie eller sända samma tv-program.

4 Det ska vara tvingande  att ge ut filmer och tv-serier  med svensk text, regeln skulle gälla  alla filmer som har visats på svenska biografer eller har getts ut på VHs sedan 1980  och alla tv-serier som har sänds på tv-kanaler i Sverige sedan 1980.Syftet är att motverka olaglig nerladdning.

5 Avskaffa kopieringsavgiften ,det är ett gammaldags system som inte  längre fyller någon  funktion.

6 Ta bort kopieringsskyddet. Börja med att ta bort kopieringsskydd för tv-sändningar, sedan ta bort det också för fysiska skivor. Kopieringsskydd har en negativ effekt på kopiering för eget bruk, men en positiv effekt på olaglig fildelning.

7 Ta bort olika regioner för dvd och bluray, olika regioner för dvd och bluray och olika typer av kopieringsskydd är en av orsakerna till uppkomsten av olaglig fildelning.

8  Avskaffa systemet med olika rättigheter  för filmer och tv-program  för play tjänster för olika apparater och olika länder. Om man har rätt att lägga upp ett tv-program på en play tjänst i ett EU-land så ska det kunna ses i alla EU-länder. Ett tv-program som kan ses på en dator ska automatiskt också kunna ses på en mobil.

9 Avkriminalisering av olaglig fildelning och olaglig streaming, så länge det är olagligt så har film, tv och skivbolag ingen motivation att skapa bra alternativ, eftersom konkurrenterna kan tas bort via rättsprocesser.

10 Förbjud att besluta om att  en film eller tv-serie ska utgå(försäljningen ska upphöra) .

11 Förbjud censur av upphovsrättskyddat material.  Det ska vara förbjudet att sända eller distribuera klippta versioner av olika filmer och tv-serier. Undantaget är om man samtidigt erbjuder en oklippt version.

12 Ta bort alla internationella rättighetshinder för laglig försäljning av upphovsrättskyddat material via internet .

13  Ge tv-bolag rätt att själva ge ut och sälja tv-program på skiva eller via nerladdning.

14 Om ett tv-bolag sänder en säsong av en tv-serie, har företaget rätt att sända alla säsonger.

15 När ett företag köper in filmer och tv-serier för att strömma dem via internet, så ska man köpa in det permanent, tidsbegränsade avtal ska upphöra.

16 Eftersom översättningen av filmer och tv-serier som ges ut på skiva är så dålig,så får man bara använda den textning som tv-bolagen använder eller ha någon form av extern kontroll över hur man  har textat.

17 Förbjud blockering av webbplatser på grund av att de innehåller upphovsrättskyddat material.

18 Netflix och andra play tjänster måste göra det möjligt att se deras  utbud off-line.

 

Det är inte vanorna hos dem som använder sig av olaglig fildelning eller olaglig streaming som ska förändras utan beteendet hos film-,tv och skivbolagen.

 

Startsida

Last updated at 2015.11.18