KURSLITTERATUR FÖR UNIVERSITET och DATABÖCKER

PORTO:

Enstaka böcker:

Böcker som kostar under 60 kr: 20 kr

Böcker som kostar 60-100 kr: 30 kr

Böcker som kostar över 100 kr: 40 kr

Fler än en bok: 30 kr plus 5 kr per bok under 100 kr och 10 kr per bok över 100 kr.

Alla ojämna slutsummor över 100 kr avrundas neråt till heltal delat med tio.

 

 

ALL KURSLITTERATUR INKÖPT  1996-2000

 

HISTORISK KURSLITTERATUR

Democratization. Författare David Potter, David Goldblatt, Margaret Kiloh & Paul Lewis. År: 1997.Pris130 kr: ISBN: 07456-18146

The End of Cold War. Its  meanings and implications.Författare:Michael J Hogan. År:1992, omtryckt 1996. Pris:130 kr.ISBN:05214-37318

 The Fourth Estate.Författare:Shulamith Shahar.År:1994.Pris:80 kr. ISBN: 041504605X

Rätten och Kvinnorna.Författare: Marja Taussi Sjöberg.År:1996.Pris:70 kr. ISBN:9174863088

Yeltsin´s Russia Myths and Reality. Författare: Lilia Shevtsova. År: 1999. Pris: 140 kr. ISBN: 087003-1279

KURSLITTERATUR FÖR STATSVETENSKAP

Concepts and Issues in Comparative Politics.Författare:Frank L Wilson.År:1996.Pris: 165 kr ISBN:013-15606-0

Democracy in Transition. Towards a New Democratic Order.Women´s Organizing in Sweden in the 1990s. Redaktör: Gunnel Gustafsson.Medarbetare:Maud Eduards & Malin Rönnblom. År: 1997.Pris: 45 kr.  ISBN:9139-10133-9 ISBN:9144-391315

Förvaltningspolitik. Författare: Olof Peterson och Donald Söderlind.År:1993.Pris:125 kr ISBN:9138-922568.

The Concepts and Theories of Modern  Democracy.Författare:Anthony Birch.År:1997.Pris:105 kr ISBN:041509108-X

Women in political theory.From Misogyny to Contemporary Feminism. Författare:Diana Coole.År:1993.Pris: 100 kr  ISBN:07450-11462

Worldwiews and Theories of International relations.Författare:Jürg Martin Gabriel.År:1994.Pris: 110 kr  ISBN: 033-605500

Worlding Women. A Feminist international politics.Författare.Jan Jindy Pettman.År:1996.Pris: 95 kr  ISBN:0415-15202-X

Capitalist Devolopment & Democracy. Författare:Dietrich Rueschemeyer, Evelyn Huber Stephens & John D Stephens. År:1996. Pris:130 kr ISBN:0745-60945-7

Representation in Crisis. Författare:David Ryden. År:1996. Pris:130 kr ISBN: 0791430588

JURIDISK KURSLITTERATUR

An Introduction to the European Convention on Human rights. Författare: Iain Cameron. År: 1998.Pris:180 kr.ISBN:917678-378-2

Bolagens Rättsliga Ställning. Författare: Carl Hemström.År: 1998. Pris: 95 kr. ISBN: 913920118-x

Två Uppsatser. Redaktör: Per Henrik Lindblom. År:1997. Pris: 40 kr ISBN:917678-222-0

 

DATA

MEDIETEKNIK

Att Skriva För Film   Författare:Kjell Sundstedt År:1999.Pris: 110 kr
 ISBN: 91-7324-611-5

Att göra tv-program. Författare: Kristin Olson.År: 2001. Pris: 110 kr
ISBN: 91-7324-796-0

Don´t Make Me Think Författare: Steve Krug. År: 2000. ISBN: 0-7897-2310-7. Pris : 180 kr.

ANDRA DATABÖCKER

Windows 98.Författare: Helen Hermundstad och Anna Östlund. År:1998. Pris: 100 kr.ISBN:9172391154

 

BESTÄLLNINGS FORMULÄR

Meddelande:

 

 

 

Last updated at 2005.01.27